אאא

לכבוד ח"כ ישראל אייכלר

אתה מרבה להתלונן על הסגר, אתה מרבה להלין על יחס הרשויות והמשטרה אל החרדים, אתה זועם על ההחלטות כנגד בתי כנסת וישיבות, אתה טוען שאל החרדים מתייחסים אחרת, שהכללים נוקשים יותר ופחות מתחשבים, לעיתים אף השוות חלק מה"גזירות" לתקופות בגרמניה הנאצית.

כעסת, צעקת, דפקת על השולחן.

זה יכול היה להיות מרשים. אבל על מי אתה עובד? בשביל מי המשחק הזה? האבסורד פשוט חוגג.

המציאות היא כך: בבעלזא עורכים טישים בהשתתפות מאות איש - בלי מסיכה אחת! בית המדרש הגדול שבקרית בעלזא שוקק חיים בלי שום שינוי, ולו הקטן ביותר. אתם מכחישים את המגיפה, אתם טוענים שאין לעשות ולו שינוי אחד קטן בשביל זה. כל חרדי שנתקל בחסיד בעלזא לאחרונה יודע להגיד שאתם לא הולכים להיבדק. זה לא סוד!

אז אין לנו בעיה עם זה, זכותו כמובן של האדמו"ר מבעלזא להעמיד סולם ערכים שונה, זכותו להורות לחסידיו כל מה שהוא רוצה, וזכותם של חסידיו להקשיב לו.

תעשו מה שאתם רוצים, קוראים לזה 'חיה ותן לחיות'.

אבל מכאן ועד ה"תלונות" ו"הזעם" שלך על כל ההחלטות - סגרים - אכיפה בררנית זה פשוט אבסורד, מה לעשות שלרשויות יש סולם ערכים שונה, מה לעשות שרוב מוחלט מגדולי ישראל חושב שצריך לעשות כל דבר למניעת התפשטות הנגיף?!

פשוט תסתכל לנו בעיניים ותגיד את מה שאתה ורבותיך חושבים על הנגיף, אל תתבכיין על סגרים כשכולנו רואים מה קורה בבית המדרש הגדול של בעלזא, אל תתלונן על אכיפה בררנית כשאתם לכאורה מסכנים שכונה שלמה רק בגלל שאתם חושבים אחרת על הנגיף.

בקיצור, אתה לא רוצה לקבל את חוקי המדינה? אל תקבל אבל תפסיק להתראיין לכל גוף תקשורת שמושיט לך מיקרופון. זה נראה כמו הגנב שמתלונן על כך שמנעול הבית אותו הוא פורץ לא משומן מספיק.

ועוד דבר קטן, תעשה טובה. תניח לשואה, לששת מיליון הנרצחים. השואה לא נוצרה בשביל להיות המשל הקבוע שלך כשקצת כואב לך או שקצת עשו לך שלא כהוגן. אין דבר במדינת ישראל שמזכיר ולו במעט את השואה. כשאתה מביא את השואה כמשל אתה רק ממעיט את גודל האסון הלא נתפס שעברנו בשואה.