אאא

לאחר שבית המשפט אישר היום (חמישי) את הסכם המגשרים הרב זלמן חייב וואלדמן והרב מנחם גשייד והכיר בהם כנציגים היחידים הרלוונטיים, ממשיכים במימוש ההסכם.

על פי ההסכם הוקם מיידית ועד הקהילה, וכן כל חבר קהילה יחתום על כתב נאמנות חבר הקהילה, כנהוג בכל קהילות סאטמר.

הערב, התאספו בבית הכנסת ויואל משה ברחוב קדושת יום טוב חברי הקהילה זה לצד זה לאסיפה שמכנים אותה בסאטמר 'גנרל פארזמלונג', זאת כחלק מהתחלת פעולת ההחתמות של כל בני הקהילה.

הנואם באירוע היה המגשר הרב זלמן לייב וולדמן שהביא בראשות דבריו את דברי האדמו"ר מסאטמר, שהאציל מברכתו על הנאספים וסמך ידו על ההסכם ואף איחל שהקהילה תדע אך שלום ושלווה.

עם תום הנאום של וולדמן, הוא כיבד את הרבנים הגאונים הרב חיים צבי מזייליש ודיין הקהילה הרב מיכל פרידמן לחתום על כתבי הנאמנות בפני כל הקהל, והם אכן חתמו.

הציבור יחל במסע ההחתמות החל ממחר בבוקר, תוך תקווה כי הקהילה שידעה תקופה ממושכת של מחלוקת וחילוקי דעות תחזור להאדיר שם שמים ואת שם חסידות סאטמר.