אאא

ראש ישיבת 'אהל יוסף', הגאון רבי ראובן שראבני, הגיע אמש (שני), למסור שיעור כללי ושיחת חיזוק לבחורי ישיבתו ולשאר בחורי הישיבות במקום, במלונית הקורונה בערד, לאחר מכן הבחורים פצחו בריקוד.

אחד הבחורים מספר ל'כיכר השבת': "ראש הישיבה, עמד מרחוק, ומסר לנו שיעור כללי על החומר הנלמד, לאחר מכן ראש הישיבה חיזק את הבחורים".

"לאחר החיזוק של ראש הישיבה, אחד הבחורים, סיים מסכת ובהיתר מיוחד מהרבנים, הגיעה תזמורת למקום ופתחנו בשירים ובריקודים".

הרב שראבני אמר בדבריו: "אנחנו יושבים על השיבר בחדר הפיקוד, אתה פה שכרגע יושב ולומד שאף אחד לא רואה אם אתה באמת לומד, אתה יושב בחדר הפיקוד".

"האר"י אומר, שגמרא זה גבריאל מיכאל רפאל ואוריאל, אחד שלומד גמרא, מימינו מיכאל משמאלו גבריאל ומעליו שכינת א-ל, זכיתם לקדש שם שמיים, אתם נמצאים במקום סגור ונכון, אי אפשר לצאת, אבל אתם זכיתם".