אאא

הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, תקף בשיעורו השבועי את הרופורמים ודומיהם והתבטא כי הם מגיעים רק בכדי להרוס ולהשחית את היהדות.

לדבריו: "גם אלה שהם ממש רומסים, כמו רפורמים, שרומסים ודורסים את התורה, גם הם רוצים שיכרו בהם כרבנות, שיכירו בהם לעשות גרות, רוצים מקווה - הולכים לבג"צ. מה מקווה? הם מחתנים גוי עם יהודיה ויהודיה עם גוי ורוצים מקווה.. מה מקווה? זה מה שחסר?".

"רק בשביל להרוס ולהשחית", תקף הראש"ל: "רוצים כותל, לבוא שם כדי להשחית גם שם. לא דיים שהם משחיתים את עצמם, לא די שהם משחיתים באמריקה, רוצים בארץ, רוצים בירושלים, רוצים בכותל".

צפו בדברים