אאא

"המצב ברוחניות נורא - וזה העיקר", כך זעק בקול שבור הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, רב קהילת 'אבי עזרי' - מרכז פתח תקווה וראש בית ההוראה, בעצרת הקינה שנשא בליל תשעה באב במניין של הקהילה שנערך בקפסולות מיוחדות בחיידר 'דרך ישרים'.

בדבריו, שנאמרו בקול בוכים ונמשכו שעה ארוכה, התייחס הגרב"צ קוק למצב הנורא בעולם הישיבות, באובדן הרוחניות אצל בחורים רבים אשר משוטטים בחוסר מעש וללא מסגרת.

"המצב איום ונורא הן מבחינת הבריאות והן מבחינת הביטחון", פח הגרב"צ והוסיף, "אבל העיקר העיקר, המצב הוא נורא מבחינת הרוחניות שזה העיקר, כולנו יודעים שזה העיקר, שהכל תלוי בו, 'אם בחוקותיי תלכו', שתהיו עמלים בתורה, אז יש לנו את כל ההבטחות".

"הרי זה נורא ואיום", הוסיף הגרב"צ וביכה את המצב, "בחורים יקרים, הבחורים של כלל ישראל, מסתובבים בלי ישיבה, משוטטים...".

הגרב"צ המשיך ואמר: "'תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות', אומר רש"י, מי זה אבני קודש - בנים המאירים כאבנים טובות, הבנים, הבחורים של כלל ישראל הם בנים מאירים כאבנים טובות, אבל המצב הוא 'תשתפכנה אבני קודש בראש שכל חוצות'...

"בני ציון היקרים המסולאים בפז ... קומי רוני בלילה ... צריכים לשאת את הכפיים בתפילה, על כל בני ציון היקרים, על אותם יקרים, אבני קודש המאירים כאבנים טובות, לבקש 'השיבנו אבינו לתורתך', כמו שכותב הספר חרדים, צריך לכון בברכה זו יותר מכל הברכות האמצעיות, לפי שהיא תועלת על הנפש".