אאא

אבל בברסלב עם היוודע פטירתו של הרה"ח רבי נחמן פנחס ירבלום ז"ל, מחשובי וזקני החסידים, ואחד מגדולי מרביצי התורה בחסידות, בן 85 בפטירתו.

המנוח נולד לאביו שעלה לארץ ישראל מפולין, ולאחר שנולד נקרא על שם הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, אותו העריץ מאד ואף למד את תורותיו באדיקות.

בחייו נהג רבי נחמן ז"ל להיות נחבא אל הכלים, וללמוד בחברותות לאורך שעות היום, ואף כשהיה מגיע לשיעורים, היה מצטנע מאד ולא מתערב יתר על המידה. בנוסף לכך, היה נוהג המנוח למסור שיעורים בעצמו לתלמידיו.

אחד ממכריו מספר, כי רבי נחמן היה נוהג להביע אי נוחות גדולה מכך שראה מתפללים שאומרים את תיקון הכללי בזריזות ובמהירות בשבת בבוקר לאחר תפילת מוסף, כי לא רצו שהקוגל יתקרר, וכי הוא היה מתיישב ואומר את התיקון בנחת וברוגע, כשהוא מכוון בכל מילה ומילה.

עוד טוענים מכריו, כי לפני כשבועיים הגיע רבי נחמן לבית החולים לטיפול רפואי נקודתי, ומבדיקה שנערכה לו התגלה כי הוא חולה בנגיף הקורונה, ומאז החל מצבו הרפואי להידרדר מאד, עד אשר השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של מכריו ובני משפחתו.

הלווייתו צפויה להתקיים בשעות הקרובות בירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.