אאא

אריה ברונר: "ליל הסדר בצל הקורונה ישבתי עם זוגתי שתחי' לבד בבית במקום לשמוח בבית המלון יחד עם בני המשפחה וחיפשתי משהו מן ההגדה שיניח את דעתי ויגרום לי שמחה של חג, הגעתי לקטע "ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא".

ארבע פעמים באותו משפט מברכים את ה' על שנתן תורה? אלא מברכים גם על המקום, מדוע בחר הקב"ה לתת את התורה דווקא במדבר מקום שהוא עצמו מעיד עליו כארץ לא זרועה? אלא ללמדנו שהמקום לא משנה, העיקר שאנחנו מתאמצים לקבל את התורה ועל זה אנו מברכין את השם בכפילות מרובה, ומתוך הבנה זו נהיה ליל הסדר הזה למקור שמחה בלתי נשכח שהחלטתי לשתף ולזכות את הרבים בחוויה זו.

פניתי לחתני היקר דוד גורביץ שבאמתחתו מגירת שירים מפוארת ואכן נתן לי שיר שהלחין על הקטע המדובר בהגדה והנה בעז"ה ביצעתי אותו להנאתכם".