אאא

במהלך סוף השבוע זוהה אירוע של הדבקה חדשה בנגיף ה'קורונה' בבית אבות 'שלמה המלך' בבני ברק, במסגרתו התגלו תשעה חולים חדשים.

האירוע החל ביום שלישי שעבר כאשר אחד המטופלים זוהה כסימפטומאטי. בעקבותיו בוצע דיגום שלם של כלל השוהים והעובדים במוסד, על ידי מנהלת 'מגן אבות ואימהות' במשרד הבריאות, שהיא התכנית הלאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי.

בדיגום זוהה מקור ההדבקה - מטפל שהתגלה כחיובי לנגיף וזוהו עוד שמונה מטופלים חיוביים אסימפטומאטיים מאותה מחלקה.

על פי תחקירי אירועי הגל הראשון ולאחר קבלת המלצות מהדרגים המקצועיים החלו במטה 'מגן אבות ואימהות' במדיניות חדשה, לפיה, ניתנת עדיפות להשארת הדיירים שמרגישים טוב בבית האבות שלהם, וזאת במקום לשלוח אותם למחלקות קורונה ייעודיות במרכזים רפואיים גריאטריים ברחבי הארץ.

"השארת הדיירים הקשישים האסימפטומאטיים בבית האבות שלהם נעשית מתוך הבנה שקשישים רבים מעדיפים להישאר במקום אותו הם מכירים עם המטפלים הצמודים והמוכרים להם", מסבירים במשרד הבריאות, "מאירועי הגל הראשון למדנו שעצם העברת קשיש מהמקום המוכר לו למקום אחר - גורמת לפגיעה משמעותית במצבו הנפשי והקוגניטיבי. אנו יודעים גם שהצוות המכיר אותו בבית האבות מודע להרגליו ולכן יודע לספק לו את כל צרכיו".

במשרד הבריאות מבהירים כי "ההחלטה להשאיר מטופלים בבית האבות שלהם נעשית לאחר בדיקה קפדנית של המוסד עצמו על מנת לוודא שניתן לבודד את נשאי הקורונה משאר הדיירים".

כמו כן, מבוצעת בדיקה שהצוות מצוייד וממוגן היטב ושכל הפעולות נעשות על פי ההנחיות של היחידה הארצית למניעת זיהומים ושל מטה מגן אבות ואימהות.

פרופ' נמרוד מימון מנהל "מגן אבות ואמהות" הנחה להשאיר את הדיירים במקום, לבצע דגימות חוזרות כל ארבעה ימים ולנטר מקרוב את מצב המטופלים והעובדים כדי לאתר התפתחות אירועי תחלואה או הדבקה אפשריים.