אאא
בחסידות סאטמר בירושלים ערכו כנס מיוחד בענייני פגעי הטכנולוגיה, בהשתתפות חברי ורבני הכולל למצוינים 'ויואל משה'.
 
מי שנאמו בכינוס הם ראש הכולל הגאון רבי שלמה בינעט, המשפיע החסידי המפורסם הרה"צ רבי מיילך בידרמן, והרה"ח רבי חיים לאנג, כשבדבריהם ציינו את המצב הקשה לדבריהם אליו נקלעו תושבי ארץ ישראל.