אאא

גויה מקומית המתגוררת בעיר אומן שבאוקראינה, העלתה לחשבון הפייסבוק שלה תמונה של שתי חסידים ליד גוי השוכב בסמוך לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב.

האישה הסבירה כי מדובר בגוי שיכור, וכי החסידים ניגשו אליו על מנת לעזור לו - ואף הביאו לו מים לשתות כדי שיתאושש מעט משכרונו ויצליח לעמוד על רגליו.

בהתרגשות ציינה האישה כי אף אחד מהעוברים ושבים לא ניגש אליו, מלבד החסידים שעצרו את רכבם בצד וניגשו אליו לעזור לו.

בתגובות, סיפרו מקומיים נוספים על היתקלויות חיוביות שהיו להם עם הקהילה החסידית המתפתחת בעיר, בסמוך לציון הצדיק.

יצוין כי פעמים רבות נרשמו עימותים בין חסידי ברסלב באומן לבין גויים אנטישמים, כאשר תיעודים מהיתקלויות אלו מתפרסמים מפעם לפעם.

אך כעת, אותם חסידים שעזרו לגוי השיכור - זכו לקדש שם שמיים, בזכות הפרסום של האישה כי רק הם עזרו לשיכור ששכב בין השיחים.