אאא

רבה של העיר העתיקה בירושלים, הגאון רבי אביגדור נבנצאל, שבנו הגאון רבי בניה נבנצל חולה קורונה במצב קשה, קורא לציבור להיזהר, כי מי שאינו שומר על הכללים - תפילתו תועבה.

הרב נבנצל, הוציא מכתב ופסק הלכה איך צריך להתנהג בתקופת הקורונה עם הוראות מדוקדקות, גם על בתי הכנסת וגם בבית הפרטי.

אל מכתבו הצטרפו גם ראש ישיבת זילברמן, הגאון רבי אליהו זילברמן, ראש ישיבת הר המור הרב ישראל טאו והרב אליהו מדינה.

 הרב נבנצאל עם מרן הגר"ח בחתונה לנכדים משותפים

• אין להיכנס לכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות ללא מסכה המכסה הפה והאף , והחובה על הגבאים בכל מקום ומקום למנות אדם מיוחד לענין זה. ואם ח"ו יש אשר עבר על תקנה זו, יש למחות בו ולבקש ממנו בדרכי נועם ובתקיפות שייצא מביהכנ"ס. עד שיביא עמו מסכה.

במידה ואין הפרטים הנ"ל מתקיימים חובה גמורה על הגבאי או האחראי לסגור את המקום,  עד שימלאו אחר הדרישות.

•  אפשר לחלק בית הכנסת למתחמים של עשרה עשרה, בתנאי שיש מרחק של שני מטר בין המתפללים, והכניסה לכל מתחם נפרדת, ‏ ויש מחיצה של לכה"פ כשני מטר בין מתחם למתחם. ואין לעבור על המספר הנ"ל בשום צורה שהיא.

•  החזן, והבעל קורא, חייבים במסכות.

• גם המניינים אשר מתקיימים בחוץ, חובה גמורה היא לשמור על מרחק של לכה"פ שני מטר, ומסכות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• אף בתי מדרשות ישיבות וכוללים חייבים בכל הנ"ל, וגם הלומדים בחברותא חייבים ללמוד במרחק.

• אסור להתפלל או ללמוד במקום או במניין שלא שומרים ומקפידים כדבעי, או בזמן שיש אפילו אחד שנמצא שלא שומר על הכללים, וח"ו קרוב הדבר להיות תפילתו תועבה..

• כל מי שחש בחלק מן התסמינים הידועים, או שהוא בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת, או שעשה בדיקה וממתין לתשובה, אסור לו לצאת. מביתו כלל, לשום צורך.

• מי שהוא חייב בידוד, וא"א לבודד אותו משאר המשפחה, באופן הנצרך, הרי שחובתו לברר אצל הרבנים וגורמים המוסמכים לכך כיצד לנהוג ואם יחוייב בבידוד חרי שלא ייצא מפתח ביתו, ושכניו וקרוביו יסייעוהו, ואיש את רעהו יעזורו לסייע במה שמצטרך בהבאת ענינים הנצרכים לביתו, ופינוי פסולת מן הבית, בכיסוי ע"ג כיסוי.