אאא

בישיבה קטנה 'סאווראן' בירושלים נערך מעמד פתיחת 'זמן אלול' בהשתתפות האדמו"ר ובראשות צוות הישיבה והבחורים.

במעמד, נשא האדמו"ר דברי חיזוק לרגל חודש אלול, והרחיב בעניין חשיבות לימוד התורה.

לאחר מכן האציל מברכותיו תוך שהוא מאחל המשך הצלחה וסייעתא דשמיא לבחורים הצעירים.