אאא

במאמר אמש עסקנו בפטירתו הפתאומית של ר' משה בלוי ז"ל, מקורבו ואיש אמונו של מרנא הגרי"ח זוננפלד זי"ע, מקים תנועת "אגודת ישראל" בירושלים, ועל הצער הגדול שאחיו ר' עמרם נטש אותו לאנחות.

יש לציין שגורלו של הגרי"ח זוננפלד לא היה שונה מגדולי ישראל שליט"א שתנועת 'נטורי קרתא' פועלים כנגד פסיקותיהם.

עדות על המחלוקת של רבנים הונגרים כבר בימי חיותו של מרנא הגרי"ח זוננפלד שהקים את "אגודת ישראל" בירושלים כדי להרחיב את גבולות הקדושה, ישנם בספרו של הגאון רבי שאול בראך, אב"ד מאגנדורף, קרולי וקאשוי, שהעיד שהגאון מסאטמר, הגר"י גרינוולד, 'התמרמר' על הגרי"ח זוננפלד שהיה ממקימי "אגודת ישראל".

ספר ''אבות על בנים'' לרבי שאול בראך    (hebrewbooks.org)
ספר "אבות על בנים" לרבי שאול בראך (hebrewbooks.org)

וכך דבריו המלאים: "כל מי שמאמין בתורת משה ירחק מאד מאהלי ציונים ומזרחים וימנע מלאכול ולשתות אצלם כמו אצל נכרים והי' ראוי להבדילם מקהל ישראל כמו שעשו אבותינו עם הצדוקים ובייתוסים והקראים... ובענין חברת אגודת ישראל לא אכחד מלחוה דעתי הנה הגאון הקדוש יודא זצ"ל גרינוואלד בספרו אל הגאון הצדיק מו"ה יוסף חיים זאנענפעלד התמרמר מאד על השמועה שהגאון הנ"ל התחבר עצמו אל חברא זו וביקש מאתו שיעמוד כנגדם".

עיקר הזעם של חברת "נטורי קרתא" כנגד ר' משה בלוי על כך שהוא ציית לגדולי ישראל (המהרי"ץ דושינסקי למשל) ושיתף פעולה עם ה"תנועה הציונית" במשא ומתן עם השלטונות הבריטים שנועדו לשמור על האינטרסים של הציבור החרדי בארץ.

כאמור ב-ח' בסיון תש"ו החזיר את נשמתו לבוראה בבית חולים באיטליה, חלק מבניו טענו שהוא נפטר משברון לב, על הצער הגדול על אחיו ר' עמרם בלוי, שפרש מאגודת ישראל, והעדיף להקים את תנועת הנטורי קרתא שפעלו בניגוד להוראת גדולי ישראל.

הקטע העוסק בהגרי''ח זוננפלד שתמך ב''אגודת ישראל'' בספרו של רבי שאול בראך (דפוס יעקב ווידער, סמיהעאלי תרפ''ו. עמ' כז) (hebrewbooks.org)
הקטע העוסק בהגרי"ח זוננפלד שתמך ב"אגודת ישראל" בספרו של רבי שאול בראך (דפוס יעקב ווידער, סמיהעאלי תרפ"ו. עמ' כז) (hebrewbooks.org)
הגדלה

• • •

היו קולות שר' משה בלוי אינו נפטר באופן טבעי, אלא נרצח בידי בני עוולה, ישנם האומרים מבין צאצאיו שהתנועה הציונית רצחה אותו, יש לציין שאין כל ראיה וביסוס בטענה זו.

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: sisraerl@gmail.com