אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות ק'  

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ק'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ק': 

 

פרק קי"ט - אות ר' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ר'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ר':  

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן