אאא

לקראת ימי ראש השנה ויום הכיפורים, ובעוד שבחצרות החסידים נערכים לקליטת החסידים שיבואו מרחבי הארץ, הוחלט בחסידות סערט ויז'ניץ בחיפה לפעול במתכונת מיוחדת בכל מה שקשור להיכלי התפילה ומכירת המקומות לחסידים, על מנת שיוכלו להתפלל ולשהות בצל האדמו"ר למרות מגבלות הקורונה.

לפי ההחלטה שהתקבלה, החסידים יחולקו לקבוצות, כאשר אלו שירכשו כרטיס בצבע כחול, יורשו להתפלל ביום א' דראש השנה בכל התפילות בהיכל בית המדרש המרכזי, אך ביום השני של ראש השנה הם יתפללו בהיכל תפילה חלופי.

אלו אשר יבחרו לקנות כרטיס בצבע כתום, יתפללו בהיכל בית המדרש המרכזי רק ביום השני של ראש השנה, כשאת היום הראשון של החג הם יעבירו בהיכלי התפילה הנוספים בשכונה.

בנוסף, החלוקה לכרטיסים בצבעים שונים כוללת בתוכה סדר מיוחד גם ליום כיפור, כאשר אלו שמחזיקים בכרטיס בצבע כחול יתפללו בהיכל בית המדרש המרכזי את תפילות מוסף, מנחה ונעילה בלבד, ואלו שרכשו כרטיס בצבע כתום יתפללו בהיכל המרכזי את תפילות 'כל נדרי' ושחרית בלבד.

יצוין, כי במודעה המיוחדת שיצאה בחסידות נכתב כי ההסדר כולל גם את עזרת הנשים, וכי עבור בחורי החסידות יוקצה מקום נפרד בגלריה לפי ההנחיות של משרד הבריאות.

המודעה על מכירת המקומות
המודעה על מכירת המקומות