אאא

לקראת הימים הנוראים וימי ראש השנה, ערך האדמו"ר מזוטשקא ביקור חיזוק מיוחד בישיבת 'קה אכסוף' במושב תירוש.

הרבי נשא דברי חיזוק בהיכל הישיבה, ולאחר מכן ערך סיור במתחם הישיבה בראשות צוות הישיבה ר' אהרן גומבו, ר' נתן שטיינברג, והמנהל הרוחני ר' מרדכי פריד שאף התייעצו עם הרבי בשלל נושאי חינוך.

במהלך הדברים הדגיש הרבי את החשיבות בהענקת חום ואהבה לבחורי הישיבה, כאשר לדבריו, ההכנה האמיתית ליום הדין היא באמצעות דיבור אל הקב"ה בצורה כנה וישירה ובגובה העינים.

לאחר מכן עברו כלל הבחורים לפני הרבי לאמירת 'לחיים' ולברכה לקראת השנה החדשה.