אאא

בהודעה משותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות הערב (חמישי), נמסר באופן רשמי, כי כפי שפורסם וכי לאור תמונת מצב התחלואה והמגמות שהוצגו, ובמטרה לבלום את העלייה בתחלואה החליט קבינט הקורונה על הצעדים הבאים:

1. להפעיל בערים האדומות את ההגבלות כמפורט בהצעת הממונה הלאומי למאבק בקורונה. הפרטים המלאים הכוללים את רשימת הערים וההגבלות בהן, יגובשו עד ליום ראשון, 6.9.20.

2. הפעלת המגבלות תהיה לכל המאוחר ביום ב׳ ה-7.9.20. עד אז תושלם ההיערכות הנדרשת וכן ההחלטות המנהלתיות וההיבטים המשפטיים.

3. שר הבריאות והממונה על המאבק בקורונה, בסיוע משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים, משרד הפנים והמל״ל, וכל גורמי הממשלה הרלוונטיים, יכינו תוכנית לריסון מהודק ארצי (מגבלות ארציות כוללות) שבמידת הצורך ניתן יהיה להפעילה.

4. מלבד עניין הסגרים, בישיבה הוחלט על רשימת ערי ישראל לפי סיווגן כאדומות, כתומות, צהובות וירוקות, כמפורט במודל הרמזור שייכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב 6.9.20.

במקביל, שר הביטחון בני גנץ, הנחה את צה"ל להיערך לתגבור המשטרה במאות חיילים בכדי לסייע בטיפול בערים האדומות; הוארכו תוקפם של 7,000 תקני מילואים לטובת המאבק בקורונה

בסיכום הערכת מצב שנערכה היום, הורה שר הביטחון בני גנץ לפעול בתיאום עם משטרת ישראל ולתגבר אותה במאות חיילי צה"ל ב-30 הערים האדומות החל מיום ב' הקרוב. עוד הנחה גנץ את פיקוד העורף לחזק את הפעילות בערים אלו ובכלל זה למקד מאמץ של חקירות אפידמיולוגיות, בדיקות, סיוע בחבילות מזון ולהגביר את הפעילות ביקל"רים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות.

לצד זאת, אישר שר הביטחון את הארכתם של 7,000 תקני מילואים למאבק בקורונה למשך חודשיים נוספים: 3,000 צווים עבור פעילות בתוך הערים האדומות, 3,000 נוספים לפעילות במפקדת הקורונה ו-1,000 צווי מילואים לפעילות שוטפת של פיקוד העורף.