אאא

בעקבות מגיפת הקורונה וסגירת שערי מדינת ישראל, עשרות בחורים צרפתיים הלומדים בישיבות בישראל, נאלצו להישאר בצרפת ללא יכולת לבוא וללמוד באר. הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן כתבו מכתב חיזוק מיוחד לבחורים. 

הגאון רבי ישעיהו הרוויס, נשלח בתחילת זמן אלול, על ידי ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי משה הלל הירש וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, לפתוח ישיבה באקס לה בן בצרפת לאותם בחורים, וזאת בנוסף לישיבות שכבר נפתחו לקראת סוף זמן קיץ במרסיי ובשטרסוברג.

מדובר על ישיבות שנפתחו לבחורים צרפתיים, שעד לפרוץ המגפה למדו במיטב הישיבות בישראל ולאחר שחזרו לביתם בסוף זמן חורף, כבר לא יכלו לשוב וללמוד בישיבות בישראל.

במכתב המיוחד שכתבו ראשי הישיבות ע"י איגוד בני הישיבות הצרפתיים בישראל, כתב הגרמ"ה הירש: "הנה זיכנו הי"ת שבשעה קשה זו של דין שהמגיפה לא נעצרה ואינה פוסחת על עמינו בכל מקום שהם, הוריק ד' לנו מרחמיו המרובים ונפתחו היכלי הישיבות בארץ הקודש והבחורים לומדים בהם בתורתינו הק' בהתמדה מרובה כי רק היא מגנא ומצלא.

"ומה גדלה שמחתי כאשר שמעתי כי גם בקרב יוצאי צרפת לאחר מאמצים מרובים ע"י חבר ת"ח שליט"א רוב ככל הבחורים חזרו לישיבות הק' מהם הגיעו במסירות לארץ הק' ומהם לאחר שכשלו מאמציהם להגיע לישיבות, לא אמרו נואש ונכנסו לישיבות שנפתחו במיוחד לרגל התקופה".

"ועכ"פ", הוסיף הגרמ"ה, "כ"א ואחד מהם טכס עצה להיות במסגרת שיוכל להתמיד בה בלימוד התורה. דבר זה הוא לבטח לנחת רוח במרומים ומעורר רחמים מרובים על עמנו בכל אתר ואתר".

מכתב ראשי הישיבות
מכתב ראשי הישיבות

"ואני תפילתי שאת הימים הללו המסוגלים מאוד, תזכו לנצלם לעלייה רוחנית גדולה הן בהתמדה והן בירא"ש, ותורה זו שתלמדו באף ובמסירות ולמרות כל הקשיים היא זו שתעמוד לכם, ואין ספק כלל כי בחור שישקע ראשו רובו בתורת ה' ויתגבר על כל הקשים הקיימים יזכה לראות ברכה מרובה בעמלו, ולצמוח לאילנא רברבא. ומי יתן ויוריק ד' לכם ברכה עד בלי די, ותזכו להיכתב ולהיחתם בספר החיים ובספרן של צ"ג".

הגר"ד כהן, הוסיף על המכתב: "הנני בזה להצטרף לדברים החשובים ממכתבו של מרן ראש ישיבת סלבודקא שליט"א הוא בודאי מחמם את הלב והנפש לראות את עולם התורה של בני הישיבות בצרפת בגדלותם ותפארתם להיות כולם שתולים בבית השם, ובוודאי שכל בני התורה הנפלאים ישתדלו בכל כוחם להיות דבוקים בתורה ובישיבות יזכו לברכה סייעתא דשמיא בלימוד ויצליח השם דרכם לעלות להתעלות ולהתגדל בתורה".