אאא

שבת התאחדות בחסידות סאטמר בבני ברק, לבני הקהילה הסרים למרות האדמו"ר, שהתאספו יחדיו בראשות דייני ורבני הקהילה.

בערב שבת, התאספו באולם שבבניין הת"ת מאות מאנשי הקהילה והאזינו לדברי בנו של האדמו"ר, הרה"צ מנחם מנדל טייטלבוים, שנמסרו בשידור טלפוני הישר ממנארא.

את השבת פיארו בנוכחותם הרבנים הרב מיכל פרידמן, רבי חיים שלום קליין, רבי יהושע צבי יאזשעף, מו"צ הקהילה, ורבי נפתלי ברודי שנשא דברים בין תפילת מנחה למעריב של ערב שבת, בעניין החשיבות בהכנעה לרבי.

בשבת בבוקר לאחר התפילה נערך קידוש לכלל המשתתפים כאשר במהלכו נשא דברים הרב שמואל יואל בראך, שדיבר בשבח הנהלת המוסדות, ובשבח חברי הועד העליון על כל המאמצים שנעשו על ידם בחודשים האחרונים לטובת הקהילה.

לאחר תפילת מנחה הסבו המשתתפים לסעודה שלישית במהלכה נשא דברי חיזוק והתעוררות לרגל חודש אלול הגאון רבי שלום קליין, כאשר בברכת המזון כובד רבי אברהם שלמה כץ. לסיום, קמו הנוכחים לריקוד ממושך 'אשרי העם שככה לו'.