אאא

לקראת ימי ראש השנה, ולרגל חודש אלול, הגיע האדמו"ר מויז'ניץ לבית מדרשו בירושלים כדי לקבל את קהל חסידיו המתגוררים בעיר לברכה ולהתייעצות.

החסידים נכנסו אל הרבי ומסרו לו את ה'קוויטלאך' בהם עיין הרבי במשך דקות ארוכות, ולאחר מכן העניק ברכה לשנה טובה עבור כל אחד מחסידיו.

יצויין כי האדמו"ר מגיע מידי כמה ימים לריכוזי החסידות ברחבי הארץ על מנת לקבל את חסידיו לברכה ולהתייעצות.