אאא

הנחיות משרד הבריאות באשר לנהלי בדיקות הקורונה - מחמירות בהרבה לעומת שאר המדינות בעולם, כך דיווח אמש (שלישי) ערד ניר במהדורה המרכזית של 'חדשות 12'.

מהדיווח עולה כי ייתכן וישנם לא מעטים בישראל אשר קיבלו תשובה חיובית בבדיקת הקורונה שערכו, אך אם אותה בדיקה הייתה נבדקת בארה"ב או בגרמניה, התשובה היתה שלילית.

ומה הסיבה לכך? בדיקת הקורונה נערכת באמצעות מטוש, אשר מועבר למעבדה, שם הוא מוכנס למכשיר ה-PCR שאמור לזהות את החומר הגנטי של הנגיף.

כאשר המכשיר מזהה את סימני המחלה - ההנחה היא שמדובר בחולה קורונה ומתקבלת תשובה חיובית, המצריכה את הנבדק לבודד את עצמו מאחרים ומכניסה אחרים שבאו עמו במגע - לבידוד.

אלא שבמקרה של חולים אסימפטומטיים המכשיר בודק שוב ושוב את הבדיקה בניסיון לאתר סימני נגיף, וכך התהליך מתרחש עשרות פעמים.

ככל שהמכשיר מזהה סימני מחלה בסבבים הראשונים - התוצאה החיובית תהיה מובהקת יותר. אך ככל שיידרשו יותר סבבים של הבדיקה - התשובה תהיה שלילית.

כמה סבבים נדרש? פה ישראל מחמירה יותר מהרבה מדינות אחרות. בגרמניה, למשל, קבעו כי מעל 30 סבבים - גם אם ימצאו שאריות של נגיף הקורונה, התוצאה תהיה שלילית כי ההנחה היא שהנבדק לא מדביק.

בסינגפור נקבע עד 32 סבבים - חיובי, מעבר לזה - שלילי. בארה"ב, עד 34 סבבים, מעבר להם, הנבדק יקבל תשובה שלילית וייחשב כלא מדבק.

לעומת זאת, בישראל, משרד הבריאות קבע כי עד 37 סבבים, התשובה תהיה חיובית. העולה מן האמור, לפי הדיווח של ערד ניר, כי לא מעט נבדקים בישראל שקיבלו תשובה חיובית, בארה"ב, בגרמניה ובמדינות נוספות - היו מקבלים תשובה שלילית.