אאא

ביום ט"ו באייר תרפ"ד (1924) מעריצי "תנועת המוסר" קיבלו בהלם ותדהמה את פטירתו בטרם עת של הנסיך הסלבודקאי הגאון רבי אברהם אליהו קפלן זכר צדיק וקדוש לברכה, מראשי תנועת המוסר וראש בית המדרש לרבנים בברלין והוא בן 34 בלבד! בהלווייתו השתתפו מאה אלף איש דואבים את השריפה אשר שרף ה'.

הרב קפלן נולד בעיירה קיידאן שבליטא, כנצר לשושלת רבנים מפוארת. אביו כונה "העילוי מרקוב" אותו הגר"ח מבריסק העריץ ביותר[1], בנעוריו למד בישיבת טלז אצל רבי אליעזר גורדון, ואח"כ בישיבת קלם, ומשם עבר לישיבת סלובודקה.

הרב קפלן היה איש אמונו של "הסבא מסלובודקה" שעיצב את אישיותו. מורו ורבו בלימוד ו"פלפולים" היה הגרמ"מ אפשטיין שהסמיכו לרבנות. כמו כן זכה להיות מקורב לגאון רבי יוסף יהודה לייב בלוך, ראש ישיבת טעלז ורב העיר, והיה בידידות על ספסל הלימודים בסלבודקה עם הגאון רבי יוסף כהנמן לימים "מרן הרב מפוניבז'".

סיפור מבהיל העיד מרן הגראמ"מ שך שארע בשמחת ה"שבע ברכות" של רבי אהרן קוטלר עם בת רבי איסר זלמן מלצר, החתן נאם דרשה תורנית עמוקה מפולפלת שבקושי השומעים הבינו, לאחר הדרשה עמד הרב קפלן וחזר על הדרשה בחרוזים לשמחת כולם.

לאחר נישואיו התמנה לר"מ בבית המדרש לרבנים בברלין מיסודו של הגאון רד"צ הופמן שטרם המינוי התייעץ עם מרן הרב מפונביז' אודות הרב קפלן, שהמליץ עליו שהוא מתאים לתפקיד.

הרב קפלן אף עזר לגרד"צ לכתוב את השו"ת המפורסם בעמקנותו (זכור לכותב השורות מעשה שהובא באחד מספריו הרבים של רבי יצחק זילברשטיין בו הובא מגיסו מרן שר התורה עדות שהגרד"צ הופמן היה בעל רוח הקודש).

הגאון רבי אברהם אליהו קפלן תמך באופן רשמי ב"אגודת ישראל", אולם הוא היה נגד מפלגתיות, וטען שמפלגות יוצרות פילוג בעם ישראל, ולכן הוא קרא לתנועת ה"מזרחי" - שרבים מגדולי ישראל באותה העת תמכו בה, להתאחד עם "אגודת ישראל" כי המחלוקת ביניהם היא על הדרך, ולא על המהות (מעניין שלגאון רח"ע גרוזינסקי הייתה יוזמה כזו, אולם לאחר שהוא התייעץ עם החזון איש, היא נידונה לכישלון ואכל"מ). בנוסף, כתב הרב קפלן מאמרי הגות והשקפה בקובץ "ישורון" שבאותה העת היה שופר של היהדות החרדית.

בפרקים הבאים, מה "יתד נאמן" צנזר בכתבי הגאון רבי אברהם אליהו קפלן?!


[1] אמרה נפוצה על הגר"ח מבריסק טוענת שהוא לא העריץ "עילוים", חוץ מהעילוי הזה, והזה, והזה...

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]