אאא

היום היארצייט של רבי יחיאל מיכל מזלטשוב, שהיה בנו של הצדיק רבי יצחק מדהרוהוביטש, היה תלמידו מובהק של הבעל שם טוב הקדוש, ונקרא המגיד הקדוש מזלאטשוב יאמפאלי וקאלק.

רבי יחיאל מיכל היה בעל כשרון דרשני מיוחד, באחת הפעמים שהגיע לבעל שם טוב הקדוש הוא ברכו: "אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משחך אלוקים" ואמר לו שינהרו אליו תלמידים רבים, ואכן כך היה.

אחד הדברים שאפיינו את רבי יחיאל מיכל היה דבקותו עצומה בקדוש ברוך הוא, והיה כמעט שהרגיש שהוא נמצא במציאות בעולמות העליונים.

הוא לא השאיר אחריו ספרים שכתב, תורתו נכתבה ע"י תלמידיו, וראוי כמה ימים לפני ראש השנה להביא כמה סיפורים מיראתו ודבקותו.

מה ישאלוני בגן עדן עליון?

רבי יחיאל מיכל היה נוהג לומר לחסידיו שלאחר מאה שנה, כאשר יגיע לבית דין של מעלה ישאלו אותו: מפני מה לא למדת תלמוד בבלי וירושלמי, ספרא וספרי, תוספתא ופוסקים? אשיב להם שמוחי לא השיג ללמוד כל כך.

וכשישאלו אותי למה לא התענית בכל יום ב' וה' כמו שכתוב בשולחן ערוך? אשיב להם שהייתי איש חלש ולא יכולתי להתענות.

וכשישאלו אותי למה לא הרביתי לתת צדקה? אשיב להם שהייתי עני. אבל אחרי כל השאלות הללו, אם יאמרו לי: היית עם הארץ, וגבר חלש, ועני מדוכא, אז במה היה לך להתגאות? על זה לא אדע מה להשיב להם (ליקוטים יקרים).

ניגון 'התעוררות רחמים רבים'

רבי יחיאל מיכל היה מלחין ניגונים בחסד עליון, כיצד היה מלחין את ניגוניו קדושים? שהרי לא היה לו אז כלי נגינה כמו היום? הוא היה מגיע לעולם הניגון בשמים, ומשם היה שואב את ניגוניו הקדושים, אלו היו ניגונים מעוררי נשמות ישראל שמקורם בעולמות עליונים.

הוא היה אחד ממסדרי הניגונים של הבעל שם טוב הקדוש, ואחד הניגונים המפורסמים שחיבר הוא 'ניגון התעוררות של רחמים'.

 הניגון, בביצוע של אברהם פריד (צילום ועריכה: ריבקין מדיה)

ידועה היתה אהבתו הגדולה של הבעל שם טוב הקדוש לניגון זה, וידוע הסיפור שהבעל שם טוב הקדוש בשעת פטירתו ביקש מתלמידיו לשיר ניגון זה, ובגמר הניגון הבטיח: 'מבטיח אני לדורותיכם, שמתי היכן ומי שינגן את 'ניגון התעוררות של רחמים', אזי בכל היכל שרק אהיה – אני אשמע, וישנם מלאכים שמביאים ידיעות ובשורות לנשמות, ואני גם אנגן, ואעורר רחמים רבים על בעלי תשובה שמנגנים'.

כאשר אנו שומעים את 'ניגון התעוררות של רחמים' המלאך הממונה על הניגונים בשמים מביא את הניגון לבעל שם טוב הקדוש, והוא מנגן אותו איתנו ועומד לפני כיסא הכבוד, ומעורר עלינו רחמים רבים בשמים.

פניו היו בוערות מדבקותו בהיתברך

בשנתיים האחרונות קודם שנפטר רבי יחיאל מיכל, היה צריך לשמור עליו שלא תצא נשמתו מרוב דבקותו בה' יתברך, כי הוא היה נוהג ללכת אנה ואנה בדבקות עילאית בה' יתברך, עד שפניו היו בוערות כמראה הלפידים.

פעם אחת התבטא עליו אחד התלמידים של אביו רבי אברהם מרדכי, ואמר, שאחיו ראה איך העקבים של רבי יחיאל מיכל הקדוש עומדים בגן עדן העליון, ועל כן הוא צריך שמירה יתירה. 

דבקותו המיוחדת בשעת 'רעווא דרעווין'

דבקותו העצומה בבורא עולם בזמן סעודה שלישית של שבת היתה כל כך עצומה, שהיה ידוע שהיה מוכרח להזכיר לו, לעורר אותו ולדבר איתו באיזה ענין של העולם הזה, ובאותה סעודה שלישית שבה יצאה נשמתו היה בינו לבין עצמו ולא היה מי שיזכיר לו איזשהו עניין מהעולם הזה, ועל כן נסתלקה נשמתו מגודל התשוקה וחזרה לשורשה העליון, כיצד יצאה נשמתו?

יציאת נשמתו בדבקות נוראה – 'ברעווא דרעווין'

רבי יחיאל מיכל היה רגיל לאכול בחדר מיוחד אם אחד מבניו את הסעודה השלישית של שבת קודש, ורק לאחר מכן, היה הולך לבית המדרש לומר דברי תורה, שירות ותשבחות עד לגמר הסעודה עם כל חסידיו.

ובאותה שבת באה עלתה נשמתו לעולם העליון, הוא סעד את הסעודה השלילית בחדרו, אך לא היה איתו אדם נוסף בחדר, ומרוב דבקותו העילאית והנוראה, והוא רץ בחדרו אנה ואנה כולו אש שרפי קודש בוער בדבקות עצומה לקדוש ברוך הוא, והיה אומר: "בהאי רצון אסתלק משה".

עד שהבחינה בדבר ביתו הצדקת לקח זמן, וכשראתה זאת רצה במהירות לאחיה הצדיק רבי יצחק מראדוויל, והוא הגיע במהירות אל אביו כדי לתפוס אותו ולבלבל את דעתו, ולהורידו מדבקותו העצומה שהיה שרוי בה.

כאשר בנו הצליח לתופסו, נפל רבי יחיאל מיכל על שכמו ואמר: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" – ויצאה נשמתו הקדושה (נתיב מצוותיך).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מדוע לאחר הסתלקותו לא נכנס מיד לגן עדן?

נשמע מפי רבי אברהם חיים בעמח"ס "אורח לחיים" שזמן רב לאחר שהסתלק ארון האלוקים המגיד הקדוש מזלאטשוב, היה רואה אותו בחלומו שהוא עומד מחוץ לגן עדן, ועל כן, הוא היה התענה על כך כמה וכמה תעניות, לאחר כמה תעניות, הוא ראה אותו שוב מחוץ לגן עדן ורצה להמשיך עוד להתענות.

הגיע אליו המגיד מזלאטשוב בחלום ואמר לו: חסתי עליך, למה תסגף את עצמך בחינם?! תכף כשהגעתי לעולם העליון רצו להוליך אותי לגן עדן, ואמרתי להם שרצוני לקבל עמי איזה נשמות מהגיהינום ולהעלות אותם איתי לגן עדן, והשיבו לי שעל פי שורת דין האמת אינם יכולים לפטור אותם מדין גיהינום, ואמרתי להם שכל זמן שלא יתנו לי את אותן הנשמות – לא אכנס לגן עדן. (גדולים מעשי צדיקים)

כ"ה אלול יום פטירתו יום בריאת העולם

הבעל שם טוב הקדוש בחר ביום פטירתו לנגן את 'ניגון התעוררות של רחמים', ומה טוב היום כ"ה אלול לשמוע ניגון זה, כי זהו יום בריאת העולם וראוי היום לבקש רחמים רבים, ונסמוך על הבטחתו של הבעל שם טוב הקדוש, שהוא ינגן ניגון זה עימנו, ויבקש עלינו רחמים.

יהי רצון שנזכה לרחמים רבים, ונכתב ונחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום, לע"נ רבי יחיאל מיכל בן רבי יצחק זכותו תגן עלינו, אמן!