אאא

תלמידי ישיבת פוניבז', 'שונאים' ו'מחבלים', השתתפו אחר הצהריים (שני), בהלווית הרבנית רבקה כהנמן ע"ה, אמו של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן וחמותו של הגר"ש מרקוביץ.

מסע ההלוויה יצא מרחבת ישיבת פוניבז', שם הספידה, ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין ובנה הגדול, הגר"א כהנמן, לאחר מכן ספדו לה רבני וראשי הישיבה.

הרבנית כהנמן ע"ה, נטמנה בחלקת הרבניות בבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז'.