אאא

גדול השלום: הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, שוחח הצהריים (שישי), ערב ראש השנה, עם ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי מאיר מאזוז.

ל"כיכר השבת" נודע כי קודם לשיחה שיגר הגר"מ מאזוז לגר"י יוסף את ספרו 'בית נאמן' והגר"י יוסף שיגר לו בחזרה את ספרו 'משפטי יוסף'.

במהלך השיחה היום, הראשון לציון סיפר לגר"מ כי מקפיד מידי יום לערוך לו 'מי שברך' בתפילת שחרית וזה לאחר שהרב אושפז בשבוע שעבר בשל חולשה ושחרר ימים לאחר מכן.

הגר"מ מאזוז חיזק את ידיו של הגר"י יוסף על עמידתו האיתנה בנושא בתי הדין הרבניים: "כבודו לא יחשוש, ימשיך להיות חזק".

ל"כיכר השבת" נודע כי מתווך השלום היה חתנו של הגר"מ מאזוז, הגאון רבי דוד עידן, ראש כולל 'כסא רחמים'.