אאא

האדמו"ר מצאנז יצא הבוקר (שישי) ערב ראש השנה במכתב מרגש ויוצא מן הלב לחסידיו, וזאת בשל העובדה שהשנה נבצר מהחסידים לשהות בצוותא עמו בבית המדרש הגדול בנתניה לאחר שנדבק בנגיף קורונה בימים האחרונים.

במכתבו כותב הרבי כי "בעמדנו שעות מועטות לפני התקדש ימי ראש השנה הבעל"ט, ובהאי שתא עקב המצב אין מתאספים אנ"ש לתפילות ברוב עם אלא בחבורות בבתי המדרשות, האמנם ידעתי נאמנה כי עוונותי הרבים גרמו לכך, ובשלי יצא הדבר, כי גרשוני מהסתפח בנחלת ה', לאשר לא זכיתי להיות שליח נאמן לשולחי, לשכך כעס וחימה ולמתק הדינים ברחמים, להמשיך חסד עליון ממקורא עילאה, על כן השם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו על עמו ישראל סיבב הדבר שיהיו בעלי תפילה ובעלי תוקע אשר ידעתי כי טובים המה ממני עשרת מונים".

עוד כותב הרבי: "מעלה אני את ברכתי בכתב לכל אנשי קהלתנו הקדושה די בכל אתר ואתר, אנשים נשים וטף, ובפרט לשליחי הציבור העומדים לשרת בקודש בתפילות ובתקיעת שופר. חזקו ויאמת לבבכם בתפילותיכם שיתקבלו לרצון לפני הקב"ה שומע תפילת כל פה, ותיכלל תפילותיכם עם כל התפילות שמתפללים כל עם ישראל."

לסיום, מבקש הרבי מחסידיו וכותב כי "מפאת חולשתי אין בכוחי להאריך, נא נא אהובי ידידי בכוחכם שיחדו בעדי לישועה ברוחניות וגשמיות, שלא אבוש ולא אכלם מאבותי הקדושים בזה, ובזאת אייחל שיאירו לכם באלו הימים דברות קודש ודברי המוסר והחיזוק הנדפסים בספר 'שפע חיים' לראש השנה, אשר בכוחם להוריק ברכה בכל מילי דמיטב".