אאא

ירוסלב קצ'ינסקי ראש מפלגת השלטון 'חוק וצדק', מנסה בשנים האחרונות לקדם חוק נגד השחיטה היהודית, בערב יום הדין, הצעת החוק עברה ב'סיים' הפולני.

מדובר על הצעת חוק המגבילה את השחיטה רק לצרכי הקהילות בפולין - דבר שיהפוך את השחיטה ללא כדאית מבחינה כלכלית.

ב'ועידת רבני אירופה' ובקהילה היהודית אומרים כי אכן זו מכה מורלית אולם לשם אישור החוק על הצעת החוק לעבור את ה'סנט' וחתימת הנשיא. ולדבריהם: "בסייעתא דשמיא, גם הפעם נצליח לסכל את היוזמה הזו". 

רבה של פולין חבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הרב מרדכי שודריך מסביר: "אנו בקשר רציף עם צמרת השלטון. אנחנו אופטימיים ועובדים על כך במלוא המרץ - נבלום את ההצעה הזו בעזרת השם כפי שהצלחנו לבלום את החקיקה לפני חמש שנים בביהמ"ש לחוקה".

הרב שודריך עם נשיא פולין (ארכיון ה'וועידה')
הרב שודריך עם נשיא פולין (ארכיון ה'וועידה')

"מכיון שההחלטה של ביהמ"ש לחוקה שקיבלה את עתירתנו נגד החוק שחוקק אז, קובעת לאפשר חופש דת ולפני כשנתיים שוב סיכלנו יוזמה דומה".

יצוין, כי במהלך השבוע ייוועד הרב שודריך עם הנשיא ויו"ר בית הנבחרים הפולני כדי לדון בהצעת בחוק ולסכל את ההצעה.

ב'ועידת רבני אירופה' הביעו תרעומת רבה על אישים שאינם בעלי השפעה מעשית באירופה המנסים ל'תפוס טרמפ' על נושאים דתיים בפולין וביבשת אירופה בכלל ומהלכים אימים על הציבור ללא כל בדיקה וללא כל מעורבות אפקטיבית.

"כך תפסו הללו טרמפ על גב ההצלחה של העתירה שהתקבלה בביהמ"ש לחוקה בפולין וכך כעת הודיעו שנאסר כבר יצוא הבשר מפולין. הצהרות דקלרטיביות אינן מועילות ואף מזיקות' – אומרים ב'ועידת רבני אירופה".