אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קל"ד 

 ההסבר הקצר לפרק קל"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק קל"ד:    

 

פרק קל"ה 

 ההסבר הקצר לפרק קל"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק קל"ה:    

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן