אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה חכם שלום הכהן, מפרסם הערב (רביעי) הוראה כיצד לנהוג בתפילות ביום צום כיפור הבעל"ט.

במכתב מיוחד שפרסם, כותב הגר"ש, "הנה קרב ובא יום הכיפורים הגדול והנורא ובעוונותינו אנו בימים אלו נמצאים רבים אשר נושאים את הנגיף אשר פשט בעולם ובארץ ישראל אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועלולים לסכן את האחרים ובפרט את אלו שרגישים ביותר להסתכן מן הדבר הזה".

"על כן חובה על כל אלו המוגדרים בסיכון להתפלל את תפילות יום הכיפורים אך ורק במקומות פתוחים ששם הסכנה מועטת ופחותה".

לגבי מי שאינו בקבוצת סיכון פוסק הגר"ש, כי "ישתדלו ויתאמצו ככל האפשר להוסיף ולקיים מניינים במקומות פתוחים או בבתי הכנסת בקבוצות מועטות".

"ובכל גוונא חובה על כולם להקפיד ולהחמיר במשנה זהירות ושמירה הנדרשת למנוע הידבקות וסכנה מדין 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".

לסיום מברך נשיא המועצת, "וה' ית' יעזרנו על דבר כבוד שמו ויקבל תפילותינו ברצון לבער המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל עמו ישראל ונזכה ביום הנשגב לחיתום הדין בחסד וברחמים לשנה טובה ומבורכת בביאת גוא"צ בב"א".