אאא

הגאון רבי אשר וייס, אב"ד דרכי הוראה ענה לשואלים האם מותר לטבול בערב יום כיפור במקווה, השנה, כאשר יש חשש הידבקות בנגיף הקורונה.

תחילה הביא את חילוקי הדעות בהלכה האם מדובר רק במנהג או שיש חיוב הלכתי לטבול ולהיטהר בערב יום כיפור, ומביא את השיטות בראשונים ובאחרונים.

הרב וייס מביא כי למרות המחלוקת, הרי שלא נהגו לברך בעת הטבילה, אך מוסיף כי גם לשיטה כי מדובר בחיוב, הרי שיש פתרון זמין אחר, במקום טבילה במקווה.

"אך מ"מ כבר כתב הרמ"א: "והוא הדין דהטלת תשעה קבין מים נמי מהני, ובמשנה ברורה שם, דהיינו במקום שמצטער".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ולכן פוסק, "וק"ו בנידון דידן שבסכנה עסקינן דיש להקל בזה, ומשו"כ יש ל הימנע ללכת למקוה ביחד עם הציבור כי יש חשש גדול של הידבקות".

"ויש לנהוג בט' קבין, וכבר ביארתי במקום אחר שהעומד תחת מקלחת כשש דקות דינו כהטלת תשעה קבין".

"אמנם מי שיש לו מקוה פרטי בביתו וכדו' ודאי שטבילה במקוה עדיפא מתשעה קבין", פוסק, הרב, שכאמור קובע כי עדיף להתקלח בבית, עם ט' קבין, ולא לטבול במקווה ציבורי.