אאא

אבל בחסידות סלונים עם היוודע פטירתו הערב של הרה"ח ר' חיים שאול אייזנשטט ז"ל, מחשובי החסידים, לאחר שנדבק בנגיף הקורונה.

המנוח היה מוכר מאד בחסידות כמקורב מאד לאדמו"ר ופעמים רבות היה מדבר עם הרבי ביחידות לאחר תפילת שחרית בבית המדרש המרכזי של סלונים.

בנוסף, שימש המנוח כמחנך וכמלמד דרדקי בתלמוד תורה סלונים במשך שנים רבות, וזכה לחנך מאות תלמידים ההולכים בדרכי התורה והחסידות.

בימים האחרונים נדבק רבי חיים שאול ז"ל בנגיף וביממה האחרונה הוא אושפז בבית החולים לאחר שמצבו הידרדר, אך שם השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של בני המשפחה וילדיו, מספר חודשים לאחר פטירת רעייתו ע"ה.

בפטירתו הותיר אחריו את בני משפחתו המורחבת ההולכים בדרך התורה והחסידות והלווייתו צפויה להתקיים עוד הלילה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.