אאא

דף נו

*תקופה. *מגרש רביע.

א.     תקופה 1. יש לרבע את העיר לפי ריבוע העולם, והמדידה על פי עגלה בצפון הרקיע ועקרב בדרום, וי"א דאפשר לפי מקום השקיעה דבתמוז הויא בקצה הצפון ובטבת בקצה הדרום ודחי שאינו מדוייק. 2. תקופת ניסן נופלת באחד מרבעי היום, תקופת תמוז בשעה אחד ומחצה או שבע ומחצה, תקופת תשרי בשלש או בתשע שעות, ותקופת טבת בארבע ומחצה או בעשר ומחצה. 3. הזמן שבין תקופה לתקופה תשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה, ותקופה מושכת מחברתה חצי שעה במזלות. 4. נפל במזל צדק, בניסן משבר האילנות, ובטבת מיבש זרעים, אם מולד הלבנה היה במזל לבנה או צדק.

ב.     בריבוע העיר מרבע את העיר ואח"כ מרבע את התחומין בטבלה של אלפים מהקרן, נמצא שעיר של אלפים משתכרת אלף ומאתים אמה לכל רוח, ואמרינן דתחום ערי הלויים אלפים ומגרש אלף וזהו רביע וקשיא דהוי פלגא. ומתרצינן 1. עיר עגולה שהיא אלפים שהעיר כולל התחומין ל"ו אלפי אמות, והמגרש תשעה אלפים דהוו רביע. 2. בעיר אלף על אלף והתחומין והקרנות הוו כ"ד אלפים והמגרש ששת אלפים. 3. לרב אשי בכל גודל של העיר, וקאמר דהוי רביע של התחומין ללא הקרנות. 4. לרבינא קאי על רביע מהקרנות לבדם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    סוגיית התקופה (4)

ב.    אמרינן דמגרש הלויים הוי רביע מתחומה, והתירוצים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com