אאא

לאחר שמספר מתפללים פתחו את דלתות בתי הכנסת ונכנסו להתפלל בפנים, הורה רבה של שכונת גני הדר בפתח תקווה לגבאים, למחות נגדם.

בהוראתו של הגאון רבי שלמה גוטפריד, פרסמו גבאי בתי הכנסת בגני הדר, מכתב לתושבים, בו הם כותבים כי "לאור פרסומים שונים, נתבקשנו היום על-ידי מורינו הרב שליט"א, למסור כדלהלן:

"א. הדברים שנעשו בדלתות בית הכנסת, ופתיחתן, לא נעשו בשליחותו ולא נעשו על דעתו.

"ב. את התפילות יש להמשיך ולקיים במרחבים פתוחים, תוך שמירת מרחק ועטיית מסכות".

יצוין כי מאחר והרב עצמו נדבק ב'קורונה' כבר בערב יום הכיפורים, הרב שוהה בביתו ועל כן הורה לגבאים לפרסם את הדברים בשמו.