אאא

האדמו"ר מצאנז נשא אמש דברי חיזוק והתעוררות לרגל האושפיזין של יעקב אבינו, תוך שהדברים משודרים לכלל החסידים בשידור טלפוני.

בדבריו התייחס הרבי לנגיף הקורונה ולמצב הקשה השורר בארץ ובעולם, ולדבריו הקב"ה מראה לנו כי עלינו להתחזק בנושא של מחלוקת ובין אדם לחבירו.

"איני אומר מוסר לאחרים, אבל כל אחד שמתבונן מבין שאנחנו נמצאים בעיצומה של מגיפה שנמשכת כבר חודשים ארוכים, ושבמהלכה שילמנו מחיר כבד של נפשות מישראל אשר כל אחד מהם הוא עולם מלא".

כמו כן הוסיף הרבי ואמר כי רבים הם חולים אשר סובלים קשה מאד וזקוקים לרחמי שמים מרובים רח"ל, וכפי שכתוב בפרשת האזינו 'צור ילדך תשי ותשכח אל מחוללך וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו', - פירוש שאפילו אם במצוות שבין האדם למקום, האדם נחלש עד כדי שכחת המצוות, עדיין 'מחוללך' - הקב"ה מוחל על העוונות הללו, אבל הקב"ה לא מוחל וכועס מאד על מחלוקת וכעסים שיש בין בניו ובנותיו, על פירוד הלבבות ושנאת חינם בתוכנו, ועל זה שום דבר אינו מועיל ואין על כך מחילה, מה שגורם למידת הדין לשרור. אמר הרבי.

"כתוב שבכל דבר שקורה בעולם צריך לדעת שהקב"ה פועל במידה כנגד מידה, וכעת בעקבות המצב אנו נדרשים להיות בבידוד, אין לנו את האפשרות להתכנס ולהתאסף לא בבתי הכנסת ולא בשמחות, צריכים לשמור על מרחק, ולכן עלינו מוטל להתבונן שמא כל זה נובע מחמת שיש ביננו פירוד ומחלוקת ואנו חסרים עין טובה ושלום בין איש לרעהו כאשר כל אחד חושב על עצמו, על חבריו הקרובים או על הקהילה והחסידות שלו, ומתעלמים מכלל ישראל, וזאת במקום לראות את הטוב שבכל יהודי ולדון אותו לכף זכות את כל אחד מישראל".

לסיום ציין הרבי כי "כעת בחג הסוכות - שהוא זמן של התכנסות וסוכת שלום עלינו, כל ישראל ראויים ליישב בסוכה וגם מצוות ד' המינים הוא כדי להראות שכולם צריכים לחיות באחדות ובאגודה אחת - צריכים אנו להתחזק מאד באהבת ישראל ולהרבות שלום בין איש לרעהו".