אאא

ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, קרא במהלך שיעורו הלילה (שישי) ליל הושענא רבה, לשמוע להנחיות הבריאותיות, ועקץ את המתחכמים ואמר: "לא למשטרה או למשרד הבריאות אנחנו שומעים, אלא לקדוש ברוך הוא שטבע כך את החוקים".

בשיחה מצומצמת שמסר הלילה במעונו בשכונת בית וגן בירושלים ותוכנה הגיעה לידי 'כיכר השבת', קרא ראש הישיבה, לקראת חג שמחת תורה, להקפיד הקפדה יתירה על ההנחיות הבריאותיות - ואף ביטל את שמחת תורה בישיבתו.

"סכנתא חמירא מאיסורא", פתח ראש הישיבה את דבריו. "ההלכה, אותה הלכה שנמצאת בהלכות מאכלות אסורות, בקורבנות, בנזקי ממון, אותה הלכה, לא אותה הלכה אלא הרבה יותר חמור, להיזהר בסכנתא. זה (הקורונה. א"ר) לדעת הרופאים סכנתא".

המשיך ראש הישיבה והזהיר: "לא עלינו ראינו שזה סכנתא, רואים את זה נעבאך ביום יום, שהשם יציל אותנו. אתם צריכים לסלוח לנו, אנחנו רוצים לראות את כולכם אצלנו כאן קרוב, אבל לצערי הרב אי אפשר כי חמירא סכנתא מאיסורא".

"חייבים לשמוע על פי דין תורה - לא למשטרה ולא למשרד הבריאות, חייבים לשמוע לרפואה! לדין תורה, שהריבונו של עולם ברא את העולם, טבע כך את החוקים שלו, ככה הוא אמר, זה הלכה בשולחן ערוך".

"אנחנו מתנצלים, אומרים יישר כוח לרב ר' בן ציון, שהקב"ה, בזכות זה שאנחנו שומרים את ההלכה, לומדים תורה מתוך שמירת ההלכה, הוא ישמור אותנו בשלום ויציל את כל כלל ישראל", סיים ראש הישיבה את דבריו.