אאא

אבל בחצר הקודש ויז'ניץ עם היוודע הסתלקותו של הרה"ח הישיש רבי בן ציון וייס ז"ל, מראשוני תושבי קרית ויז'ניץ ומזקני החסידים.

רבי בן ציון ז"ל, נולד לאביו החסיד המופלג ר' יוסף ז"ל, מגדולי חשובי חסידי ויז'ניץ באוקראינה שהיה נוהג לצעוד מידי ליל שבת בשלג הכבד מרחק של שעתיים וחצי הליכה עד לעיירה וילחוביץ כדי להשתתף ב'באטעס' שערכו האדמורי"ם בעל ה'אמרי חיים', ובנו בעל ה'ישועות משה', ובנו המנוח ינק מאביו את ערכי החסידות שבערו בו עד יומו האחרון ממש, תוך התבטלות והתקשרות אל אדמו"רי ויז'ניץ לדורותיהם ואל הרבי יבלחט"א מויז'ניץ.

בעלותו לארץ אחרי השואה האיומה שימש המנוח כמחנך הראשון בתלמוד התורה בקרית ויז'ניץ בבני ברק, שהיה אז בראשית הקמתו, ובכך זכה הוציא תחת ידיו תלמידים רבים ההולכים בדרך התורה והחסידות, כאשר בן התלמידים היה גם מורו ורבו הרבי מויז'ניץ אשר העריכו עד סוף ימיו על עבודתו הקדושה בתמימות וחן שהשריש לילדים הרכים.

רבי בן ציון זכה ולהקים בית נאמן בישראל לתפארת בית אבות, בנים ובני בנים צאצאים יראים ושלמים, כאשר חלק מנכדיו משמשים בתפקידי עזר בשמחות של השונות של חסידות ויז'ניץ מתוך מסירות נפלאה, ומכריו מספרים כי המנוח מעולם לא התרעם או כעס על שום דבר וקיבל על עצמו את הכול בהאבה.

בתקופה האחרונה נחלש מאד ומיעט לצאת מביתו, ובשבוע האחרון חלה הידרדרות במצבו הבריאותי עד אשר החזיר את נשמתו ליוצרה בשעות האחרונות.

הלווייתו תצא הערב מביתו בקרית ויז'ניץ בבני ברק לבית העלמין שם ייטמן בסמוך לאוהל רבותיו הקדושים מויז'ניץ אליהם היה מחובר ומקושר מאד.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.