אאא

אדם שיצא לריצה שגרתית, ביערות יוטה, ארה"ב, נתקל בפומה עצבנית ששמרה על הגורים שלה לצידי השביל. הוא ניסה לצלם אותם, ואז זה קרה.

במשך 6 דקות תמימות, רדפה הפומה את קייל בורג'ס, ששמר לכל אורך הזמן על קור רוח והמשיך לצלם ולתעד את האירוע הנדיר.

במערב ארה"ב זה לא אירוע נדיר להיתקל בטורף, אך מרדף של 6 דקות - נחשב למשהו מאוד חריג, במיוחד כאשר הוא מצולם באורך מלא וברצף.

בסרטון הוא נשמע צועק עליה ומנסה להבריח אותה, תוך שהפומה חושפת שיניים, נוהמת לכיוונו ודוהרת לעברו. לבסוף, הוא זרק לעברה אבן גדולה והיא נמלטה וחזרה אל הגורים שלה.

בראיון לרשת CNN סיפר: "הרגשתי שאם אעשה משהו בשלב מוקדם יותר, הפומה הייתה מרגישה שאני רוצה לפגוע בגורים שלה והאירוע היה נגמר שונה לגמרי".