אאא

במסמך פנימי שהוציא המשל"ט, שצוותו מורכב מאנשי משרד הבריאות, פיקוד העורף, המל"ל וועד הישיבות עבור הישיבות לקראת פתיחת זמן חורף, מפרטים אנשי המקצוע עשרות סעיפים בהן נדרשות הישיבות לעמוד וליישם עם פתיחתו של זמן חורף בישיבות.

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', זמן חורף בישיבות גדולות, בהן יש פנימייה יתחיל השבוע בימים שני ושלישי, במסגרת מתווה הקפסולות.

בשל כישלון המתווה בזמן אלול האחרון, במסמך המוצג לפניכם, נדרשו הישיבות ליישם שורת הקפדות וחומרות אותן לא נדרשו ליישם בזמן אלול.

תחילה מתחו ביקורת על המתווה שלא יושם כראוי בזמן אלול וכתבו כי "במהלך זמן אלול היקף התחלואה בישיבות היה גדול בהרבה בהתייחס להיקף התחלואה בזמן קיץ ולתחזיות".

"אמנם, ככל שהדבר נראה לעין, יכולים אנו לומר כי התחלואה בודדה בתוך הישיבות ולא הועברה לקהילה ובפרט לא בהתייחס לפוטנציאל כמות בתי האב שהיו יכולים להיחשף לסיכון".

עוד נכתב: כי "אחרי זמן אלול עם השפעות שונות נוכח מציאות התחלואה:  תחושת עייפות מההתמודדות בתחלואה בקרב התלמידים הצעירים, ואף בקהילה, ואף רואים כיתרון להידבק ולסיים את האירוע".

"צפי התמודדות  עם שפעת במהלך תקופת החורף שתיצור השפעה מפריעה נוספת על מימוש המתווה נוכח אתגרים באבחון בין המחלות".

"זמן חורף הינו ארוך ,5 חודשים, כיצד מאפשרים מתווה קפסולות מתמזגות כאשר נדרש לאפשר לתלמידים אחת לתקופת  יציאה למשפחותיהם ולעבור שוב את תקופת הבידוד. בזמן חורף יש לתלמידי הישיבות צורך לצאת באופן תכוף יותר: פגישות שידוכים, תקופת חתונות (שבת חתן וחתונה), סבירות גבוהה יותר לביקורי רופא וכו".

במשל"ט דורשים מהישיבות להיצמד למתווה קפסולות מחמיר במיוחד המפורט להלן: 

שלב א' - תקופת בידוד ראשונית:

• קפסולות עד 50 תלמידים. 

• בדיקה בכניסה לבידוד ובדיקה ביציאה. חובת מתחם סגור הרמטית. 

• הפרדה פיזית לרבות שטח מפורז בין קפסולות.

• חובת עטית מסכה בכל עת (למעט בזמן האוכל והלינה).

• התנהלות כמשפחה גרעינית מבוססת חדר הלינה – לחברותא, לשיעורים, ללימוד ,לאוכל ולכל פעילות אחרת.

 שלב ב' – התמזגות עם קפסולות נוספות: 

• מעבר מבידוד למתמזג מחייב אישור משלט – לפי קריטריון של ניטור ותמונת מצב תחלואה פרטנית בכל קפסולה. 

• התמזגות רק עם קפסולות מאותו השיעור עד 250 איש – שינוי לאור לקחי זמן אלול ומאפייני זמן חורף.  

• התמזגות בקפסולות בין שיעורים מותרת עד250 איש בלבד . 

• חובת מתחם סגור הרמטית לתלמידים – מלמדים בשום מקרה לא נמצאים במגע עם התלמידים.  

• ללא צורך בשמירת מרחק ציבורי בתוך הקפסולות המתמזגות – לא בלימודים, לא בלינה.

• חובת תיחום אזורים בבית המדרש  בין שיעורים – תתבצע בכל חללים משותפים (שינוי לאור לקחי זמן אלול).

• במקומות בהם נעים ביחד תלמידים מקפסולות ממוזגות שונות – מסדרונות וכו', חובת הקפדה שימוש במסכה לאורך כל תקופת הזמן . 

• מחיצות בין התלמידים לצוות הרוחני/מנהלה – יריעה אחת מהרצפה ולגובה 5.2 מטר . 

מתווה קפסולות נושמות

רעיון מסדר – מיועד לישיבות בהן חדר האוכל/הפנימיה, אינם במתחם אחד עם בית המדרש ו/או ישיבות/שיעורים שאינם יכולים לעמוד בתנאי קיום בידוד רציף ומוקפד מסיכוני התחלואה בחוץ.  

לאור מאפייני זמן חורף, זהו מתווה מומלץ אף בישיבות המתנהלות במתחם קמפוס אחד , לצרכי שיעורים גבוהים – אלו הצפויים לריבוי צרכי יציאות חיוניות כגון שידוכים וכיוצ"ב  הפרדה מוחלטת בין מתחם קפסולות מתמזגות לבין מתחם קפסולה נושמת – הפרדה בסימון כאשר ההפרדה הפיזית מהרצפה ועד תקרה ולפחות 2.5 מטר . מוגבלת עד 50 תלמידים.

החרגה, בהינתן מחלימים, ניתן להגדיל את הקפסולה ל-100 תלמידים.  מקומות קבועים בתפילה/לימוד/חדרי שיעורים/חדר אוכל ופנימייה כל זאת למזעור וצמצום מעגל ההדבקה . 

חובת עטית מסכה בכל עת לרבות המעבר בין המתחמים ולמעט בעת אכילה. שמירת מרחק ציבורי של 2 מטר . שמירת מושב ריק בין חברותא לחברותא . 

מדיניות לגבי מחלימי קורונה

• מחלים קורונה הוא מי שהרופא האישי אישר לו במסמך רשמי שהוא מוגדר כמחלים מקורונה.  

• על מחלימי קורונה חלות כלל ההנחיות של משרד הבריאות –ככלל החובות החלות על כל אדם מן השורה. 

• החרגה – על המחלימים לא חלה חובה לבצע את שלב הבידוד ל14 יום.

 • יציאה לצורך חיוני  (הבעייתיות ביציאה מקפסולה מתמזגת בפרט אך גם בקפסולה נושמת הינה הסיכון הגבוה בייבוא תחלואה לתוך הקפסולה).

הגדרות ליציאה לצורך חיוני: טיפול ו/או בדיקה רפואית ו/או השתתפות בלוויה ו/או מחלה קשה בבן משפחה מדרגה ראשונה בלבד, ו/או חתונה מדרגה ראשונה בלבד – אלו סיבות בגינן ראש ישיבה יאשר בכתב כל יציאה ובאופן פרטני לרבות תדרוך לתלמיד על הקפדה על כללי מרחק ציבורי, איסור כניסה לחלל סגור(למעט אם זה עניין היציאה כגון ביקור רופא), ותחקור טרם החזרה לקפסולה על מה שאירע לאורך כל שלבי היציאה מהקפסולה . 

בכל מקרה בו מי שיצא ושהה בחלל סגור שאינו מותר (בתים, בית כנסת, נסיעה ברכב עם מישהו שאינו מהישיבה, וכיוצ"ב או מגע המחייב בידוד לפי הנחיות משרד הבריאות, התלמיד יידרש לביצוע מחדש תקופת בידוד ראשונית בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 הכנות ללימוד ב'קפסולות', בישיבת חברון (בהתאם לסעיף 27 א)

הנחיות לצוות הרוחני

• צוות רוחני מחויב בהפרדה פיזית מהתלמידים לכל אורך התקופה ע״ב הפרדה פיזית בגובה 2.5 מטר ושמירת מרחק של 2 מטר לפחות מאחורי ההפרדה הפיזית .

• על הצוות הרוחני להיכנס מכניסה נפרדת מאשר שאר תלמידי הישיבה . 

• באחריות הנהלת הישיבה לוודא שאין מצב (בפרט בסופ"ש ובאירועים מיוחדים) של כניסת משפחות הרמי"ם / ראש הישיבה למתחם ו/או ממשק מכל סוג שהוא עם אזור תלמידים שבקפסולות על כל המשתמע מכך.

הנחיות לתלמידי ישיבות מחויבי בידוד החוזרים לבתיהם

• בחור הנדרש לתקופת בידוד וחוזר לביתו יקפיד על הדברים הבאים:

• הבחור הנדרש לתקופת בידוד ישלים את תקופת  הבידוד וזאת על פי ההנחיות המקצועיות המקובלות בעת הזו.

• הבחור ישהה בחדר נפרד, מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר לשטח הבית תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר (שרותים/מקלחת), תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכה כירורגית (מסכת פה-אף). אם המסכה מתלכלכת או נרטבת, יש להחליפה. 

• אוכל יוגש לפתח דלת החדר בכלים חד פעמיים.

• במידת האפשר יש להשתמש בשירותים נפרדים. במידה ואין ,יש להשתמש בשרותים המשותפים לשאר בני הבית כאשר היציאה תהיה בזמן שבני הבית לא יהיו בסביבה .לאחר השימוש יש לנקות ולחטא את המקלחת /שרותים.

• יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.ֿ 

• יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול.ֿ 

• יש לאחסן את כל הכביסה בשקית ייעודית .הכביסה תעשה עם סבון כביסה רגיל בטמפרטורה של C60° לפחות. 

• מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת הקשורה לטיפול בנדרש לבידוד יש להשליך לתוך שקית ייעודית, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני. 

• טיפולים רפואיים שניתן לדחותם , יידחו לתום תקופת הבידוד הנדרשת. 

• מענה רפואי במצבים, שאינם מאפשרים דחיית הטיפול, ושאינם יכולים להינתן באמצעים של רפואה מרחוק (כגון מפגש טלפוני וכו') או במקרים של טיפול רפואי דחוף (כל טיפול אשר דחייתו עלולה לסכן את חיי המטופל או לפגוע באופן חמור בבריאותו לרבות בריאותו הנפשית) תתאפשר יציאה, וזאת בהקפדה יתירה על כל ההנחיות למיגון וריחוק חברתי ולאחר עדכון המסגרת הרפואית אליה מגיע המבודד על היותו מבודד.  רצוי להתייעץ עם הרופא המטפל בכל שאלה הקשורה למצב הרפואי וההתנהלות בעת הזו. 

• תלונות רפואיות- ככל שיופיעו תלונות רפואיות המאפיינות תחלואה בנגיף הקורונה, כגון חום (מעל 37.5), שיעול, קוצר נשימה, כאבי גרון, כאבי ראש, חולשה כללית, שלשול, אבדן חוש טעם/ריח וכו' יש להתייעץ במידית עם הרופא המטפל.  

• ככל שתתבצע בדיקת מטוש לאבחון הנגיף יש  להישאר בבידוד עד לקבלת תוצאת הבדיקה והשלמת ימי הבידוד. קבלת תוצאה חיובית תצריך המשך הבידוד ומעקב בגדר חולה מאומת ,וזאת ע"י הרופא המטפל ו/או הקופה המבטחת. 

הנחיות וכללים לחולה שהוגדר כמחלים החוזר לבית

למניעת התפשטות המחלה בקהילה , עם החזרה לשגרה בביתך לאחר תקופת ההחלמה להלן מספר הנחיות: 

• יש לשמור על היגיינה בסיסית ולהקפיד על שטיפת ידיים עם מים וסבון , לעטות מסיכת פה-אף ביציאה למרחב הציבורי ולהקפיד על הנחיות משרד הבריאות המתפרסמות מעת לעת לציבור הרחב. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• יש להניח חפצים בהם השתמשת בתקופת הבידוד בנפרד למשך יומיים נוספים, ולדאוג שלא יגעו בהם.

• חפצים קטנים הנדרשים לשימוש יומי גם ע"י אחרים ניתן לחטא עם תרסיס אלכוהולי או לשטוף עם מים וסבון. 

• יש לאכסן כביסה מלוכלכת בשקית עד למועד הכביסה. לכבס בגדים מתקופת הבידוד ב-60 מעלות.

• מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות, מד חום, מד סטורציה ופסולת אחרת ,יש להשליך לתוך שקית נפרדת ולסגור אותה היטב לפני פינוי לפח האשפה בחוץ.