אאא

בחסידות פיטסבורג נערכה בסוף השבוע שבת התאחדות ראשונה שלאחר ימי השבעה על פטירת הרבי זצוק"ל, בראשות האדמו"ר שהוכתר ל'ממשיך'.

האדמו"ר ניהל את התפילות ביד רמה, כשלאחר מכן עברו החסידים לאמירת 'גיט שאבעס'.

בעריכת ה'טישים' הורה הרבי להשיב את אחיו לצידו בשולחן ה'מזרח', תוך שכיבדם בשירת קטעים ופיוטים מתוך הזמירות.

במוצאי שבת לאחר 'הבדלה' נערך מעמד התחלת כתיבת ספר תורה לזכרו ולעילוי נשמתו של הרבי זצוק"ל, לקראת המעמד המרכזי של הכנסת ספר תורה שיתקיים בשנה הקרובה.