אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קמ"ח 

 ההסבר הקצר לפרק קמ"ח

 

  • ההסבר המורחב לפרק קמ"ח: 

 

פרק קמ"ט 

 ההסבר הקצר לפרק קמ"ט

 

  • ההסבר המורחב לפרק קמ"ט: 

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן