אאא

אלימות המשטרה הגיעה לכנסת. בדיון מיוחד שקיימה ועדת החוקה בראשות חה"כ יעקב אשר, נדרשה המשטרה לתת דיון וחשבון על סדרי האכיפה נוכח מקרי האלימות הקשים שהתפרסמו לאחרונה.

יעקב אשר יו"ר הוועדה פתח ואמר: "קורים מקרים שלא צריכים לקרות ולא צריך לעבור עליהם בשקט. מטרת הישיבה היא לא הוצאת קיטור, אלא לתקן דברים, לרדת לשורשם. לצערנו מה שקורה בשטח הוא לא מה שאמור לקרות לפי ההוראות ובעקבות הישיבה קודמת שקיימנו לפני שלושה חודשים הייתה ירידה תלולה במפלס התלונות וניתנו הנחיות עוד באותו יום מפיקוד המשטרה כלפי השוטרים בשטח וזו חשיבות הדיון".

"חשיבות הדיון היא איך יחלחלו ההנחיות מטה ושלא ייווצר חלילה מצב שבו המשטרה בגלל סיבות תקשורתיות או לחצים כאלה ואחרים, רוצה לעשות מפגני כוח פעם בציבור כזה ופעם בציבור אחר. את זה לא ניתן שיקרה".

עוד הוסיף: "בעניין כחלק מהחקיקה בחוק הקורונה הגדול נתנו דגש גדול להתנהלות המשטרה ותיקנו כך שאין מצב ששוטר יתפוס מישהו שהמסיכה לא מונחת היטב על פניו ייתן ישר דוח וזה נכלל בתקנות. יש הרבה טעויות של שיקול דעת והתנהגויות תמוהות של שוטרים, בלגן זה טוב לכותרות בעיתונים אבל רק אכיפה ממוקדת נחושה ורגישה תביא תוצאות".

במסקנת הדיון דרש חה"כ אשר מהמשטרה לשחרר את מצלמות הגוף של השוטרים ולשקף את התחקירים לציבור, כמו כן אני מבקש לקבל בכתב את מדרג האכיפה במשטרה על הפרת תקנות הקורונה".