אאא

אבל בחסידות קוידינוב עם היוודע פטירתו הבוקר של הרה"ח רבי מרדכי זאב הרש זצ"ל, מזקני החסידים וגיס של הרבי בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצוק"ל, לאחר שנדבק בנגיף הקורונה בשבועות האחרונים.

המנוח בן 78 בפטירתו, נולד לאביו הגאון רבי משה הרש זצ"ל, והוא היה מוכר מאד בקרב חסידי קוידינוב כבעל חסד גדול וכתורם ממונו לטובת החסידות, אלה היה מקושר מאד.

רבי מרדכי הרש זצ"ל היה נצפה תמיד בבית המדרש, לשם היה מקפיד להגיע תמיד מהראשונים על מנת ללמוד ולעסוק בתורה במשך שעות ארוכות, ומכריו מספרים על אדם חביב וחסיד אמיתי שאף היה אהוד ואהוב בקרב חסידי בוטושאן, שם אף היה נוהג להתפלל לעיתים קרובות.

בשבועות האחרונים נדבק המנוח בנגיף הקורונה, מה שגרם לאישפוזו בבית החולים בפתח תקווה ולהידרדרות חמורה במצבו, עד אשר השיב הבוקר את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של בני המשפחה ומכריו.

בפטירתו הותיר אחריו משפחה גדולה, בנים ובנות, וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות, והלווייתו צפוייה להתקיים בשעות הקרובות בעיר בני ברק.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.