אאא

דודי זילברשלג: יש פה כמה מרכיבים, ואולי אני אעמוד על מרכיב אחד שאני שאני שם לב שהוא פשוט מוציא את החילונים מכליהם - זה הנושא של החינוך. הראיון המלא, מחר בתוכנית 'סוגרים שבוע עם ישי כהן'.

לדבריו: "כשאנחנו מקיימים מלחמה על הנושא של החינוך ההתפרצות כלפינו היא הרבה יותר קשה וזה לא פעם ראשונה שזה קורה.

"ה'אור החיים' הקדוש בפרשת אבימלך אומר על הפסוק "ואתם שנאתם אותי", שכל שנאה שמקורה בקנאה - מכתה עולמית. עד שלא תשרש את הקנאה - לא תשרש את השנאה".

"אני נתקלתי בזה באופן מעשי", מספר זילברשלג: "הייתי בתכניות טלוויזיה, כשדיברו על החינוך והעזתי להגיד בנימוס הכי מתבקש ובעדינות הכי גדולה שהחינוך מעניין אותנו יותר מאשר את החילונים - הם יוצאים מכליהם".

לדבריו: "הנושא של הלימודים מטריף אותם, ואני לא יודע אם שמת לב באחת הכתבות שהתפרסמו היום כותבת מישהי שבכלל לא חשודה באהדת חרדים, שאת מה שעושים החרדים בעניין החינוך היינו צריכים לעשות מזמן.

"וזה אגב חוזר על עצמו, גם שטרסלר שלא חשוד אף פעם במילה טובה על חרדים, חוויתי אתו כל כך הרבה שנים קשות והתנצחויות - פתאום כותב בעד בתי החולים במאה שערים שהיה שולח את כל המטופלים לשם והם מסוגלים לטפל גם בחילונים".