אאא

במכתב שכתב לתלמידיו לרגל תחילת הזמן, התריע ראש ישיבת 'אורחות תורה', הגאון רבי ברוך דב דיסקין, מפני הזלזול בהוראות הבריאות של הרשויות, והוסיף כי זלזול עשוי למנוע את המשך קיומו של בית המדרש בישיבה.

את מכתבו פתח ראש הישיבה וכותב: "אנו זוכים לחזור לספסלי בית המדרש. נקווה שכולם יהיו בריאים ושלמים".

ראש הישיבה הגרב"ד דיסקין סיפר על הקשיים עד לפתיחתן של הישיבות: "יש להבהיר שאישור פתיחת הישיבות נעשה לאחר מאמצים גדולים ובהשגחה נפלאה. הרשויות דרשו למלא אחר כללי הזהירות שעומדים בקנה אחד בחלקם עם הוראות רבותינו שליט"א. דרשו שראשי הישיבות יפקחו שיעמדו בכל כללי הזהירות. ייתכן שיהיה פיקוח מטעם הרשויות".

הרב דיסקין הוסיף עוד: "גדולי הדור שליט"א הורונו למלא אחר הדרישות שלא ייגרם ביטול תורה דרבים, ויוכלו ללמוד תורה באין מפריע.

"בסייעתא דשמיא החל הזמן בכל הישיבות, למרות ניסיונות של גורמים רבים למנוע את פתיחת הישיבות ואין כאן מקום להאריך. אנו עושים מאמצים רבים כדי להקל על תלמידי הישיבה ככל האפשר".

ראש הישיבה הוסיף וכתב: "אך עם זאת מוטל על כל בני הישיבה כולל המחלימים לשאת באחריות ולשמור על כל הוראות הישיבה. אם לא יקפידו על כך, הרי שלא נוכל להמשיך את הלימוד בישיבה, ואחריות קיום הישיבה מוטלת על כולנו".