אאא

בשיתוף פעולה של מנכ"ל המקומות הקדושים הרב יוסף שוינגר וחבר הכנסת החדש מש"ס יוסי טייב, נפתח היום (חמישי), קבר רחל למתפללים - במתווה דומה לכותל המערבי.

בזמן האחרון, הצטברו עשרות פניות של אנשים המתפללים בקביעות בקבר רחל שיתאפשר להם לבוא ולהתפלל - כפי שהם נוהגים הרבה שנים - והם רוצים גם עכשיו להתפלל - כמו המתווה בכותל המערבי.

כאן נוצר שיתוף פעולה בין הנהלת המקומות הקדושים, הרשויות השונות וחבר הכנסת והוכנו קפסולות מחולקות עם סדרנים שישמרו על ההקפדה ושמירת הכללים.

היום כאמור, ראשוני המתפללים בקבר רחל - עם הנץ החמה, התפללו בקפסולות החדשות, כאשר יחד עמם חבר הכנסת יוסי טייב. במהלך התפילה עשו המתפללים 'מי שבירך', לכל העוסקים במלאכה.

טייב, הבוקר בקבר רחל
טייב, הבוקר בקבר רחל

לאחר התפילה, חה"כ טייב הודה למנכ"ל המקומות הקדושים הרב יוסף שוינגר, שנתן את הכלים הנדרשים לביצוע המתווה, וכן למפקדי האוגדה והמחוז שדאגו שהמתווה יבוצע עם כל השמירה הנדרשת לשמור על בטחון הבאים לקבר.