אאא

אבל בעיר בני ברק עם היוודע פטירתו לאחר מחלה קשה של הרה"ח רבי שמואל שושן (רוזנברגר) זצ"ל, מחשובי חסידי גור, וממגידי השיעורים המפורסמים בישיבת מכנובקא, והוא בן 65 בפטירתו.

המנוח, היה ידוע בחסידות גור כבקיא מאד בתורה ובהלכה, כאשר בנוסף מספרים מכריו כי בתקופה שבה בוטל לימוד העיון בחסידות גור, התבטא הרבי בנושא ואמר כי אם היו לו עוד כמה מגידי שיעורים כמו רבי שמואל, הוא היה מחזיר את העיון לחסידות.

אחד מקרובי המשפחה מספר ל'כיכר השבת' כי המנוח שימש בצעירותו כמגיד שיעור בישיבת גור בחצור, לשם היה מגיע במשך תקופה במסוק, ולאחר שלימוד העיון בוטל, החל להרביץ תורה לתלמידיו בישיבת בעלזא בתל אביב, ולאחר מכן עבר לישיבת 'לומדי תורה' - מכנובקא בבני ברק שם העמיד תלמידים רבים שגדלו תחתיו.

"אין מישהו שלמד במכנובקא שלא זוכר את הדבקות בתורה של רבי שמואל ז"ל", הוא מספר.

בשנתיים האחרונות חלה המנוח במחלה קשה ובמשך התקופה נאבק על חייו תוך שהוא הזדכך בייסורים קשים, אך הבוקר השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של בני המשפחה ותלמידיו הרבים.

הלווייתו צפויה לצאת בשעות הקרובות מביתו ברחוב דברי חיים בבני ברק, לבית החיים זכרון מאיר בעיר, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.