אאא

אי כניסת תיירים לישראל וסגירת המלונות בסגר החגים, גרם לחברי הכנסת לעלות הערב (שני), הצעת חוק שתיתן מתווה שיאפשר את פתיחת המלונות בים המלח ובעיר אילת.

ההצעה תסדיר את המלונות ותגדיר אותן כ'איי תיירות', ההצעה עברה בקריאה ראשונה ללא מתנגדים ובתמיכת 14 חברי הכנסת, תועבר לוועדת החוקה, לצורך המשך החקיקה. יצוין, כי מדובר בהצעה ממשלתית אליה הוצמדה הצעה פרטית של ח"כ איתן גינזבורג.

בהסבר להצעה נארמ, כי כדי למנוע את קריסתה של העיר אילת ושל אזור עין בוקק-חמי זוהר ולאפשר לתושבי המדינה לנפוש באותם אזורים גם במציאות הקשה שעמה מתמודדת מדינת ישראל בשל משבר הקורונה.

מה גם, שלאזורים אלה יש מאפיינים ייחודיים, הן מבחינת ההסתמכות הכלכלית באותם אזורים על הפעילות התיירותית הקיימת בהם והן מבחינת מאפיינים גאוגרפיים של ריחוק והפרדה משאר אזורי המדינה.

לכם הוצע בהצעת החוק לאפשר לממשלה לקבוע הסדר ייחודי של "איי תיירות" בעיר אילת ובאזור עין בוקק-חמי זוהר. על פי המתווה המוצע, אם רמת התחלואה בעיר אילת או באזור עין בוקק-חמי זוהר תהיה נמוכה, תתאפשר באותם אזורים פתיחה של מתקני אירוח כהגדרתם המוצעת.

יצוי,ן כי בשלב מאוחר יותר, באופן הדרגתי ובהתאם לרמת התחלואה, תהיה אפשרות לפתוח גם עסקים נוספים באותם אזורים שישרתו את האורחים של מתקני האירוח.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

במקביל, מוצע כי דרכי הגישה לאזורים אלה יהיו בפיקוח באופן אשר יאפשר בקרה אפקטיבית ככל הניתן, במטרה לשמור על אותם אזורים כאזורים ""סטריליים", תוך שמירה על רמת התחלואה הנמוכה בהם.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: " הנזק הכלכלי והחברתי לאותם אזורים, העיר אילת ואזור עין בוקק-חמי זוהר, הנסמכים באופן מובהק על הפעילות התיירותית ואשר ספגו פגיעה אנושה בעקבות המשבר, עלול להיות בלתי הפיך, אם לא יימצא פתרון שיאפשר את קיום הפעילות התיירותית בהם בצורה בטוחה ולאורך זמן".

"זאת ועוד", הוסבר בהצעה: "לאזור עין בוקק-חמי זוהר מאפיינים ייחודיים של "אי תיירות" בלא אוכלוסייה מקומית העלולה לבוא במגע עם המתארחים במלונות כפי שקיים באזורים אחרים במדינה. מאפיינים אלה מאפשרים יצירת "אזור סטרילי" שאליו יוכלו להגיע נופשים עם ממצא שלילי לנגיף הקורונה בבדיקה שערכו להימצאות הנגיף )להלן - תוצאה שלילית בבדיקת קורונה( או שהחלימו מהנגיף, ובכך למזער את הסיכון להדבקה בנגיף ואת התפשטות התחלואה כתוצאה מפתיחת המלונות באזור זה".

"המתווה המוצע בא לאזן בין הצורך לשמור על בריאות הציבור לבין הצורך בסיוע ממשי לשם מניעת קריסה כלכלית בעיר אילת ובאזור עין בוקק-חמי זוהר, הנסמכים באופן מובהק על הפעילות התיירותית, ושבהם נמצאים כ–%30 מכלל מיתקני האירוח במדינה."