אאא

מחלימי הקורונה במלון 'הייאט' בירושלים זכו השבוע לשיחה מיוחדת מראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי מאיר מאזוז, שחיזק אותם לרגל יום הילולת רחל אימנו.

שיחתו המלאה של הגר"מ מאזוז למחלימי הקורונה:

ערב טוב לכל מארגני הערב של הילולת רחל אמנו ע"ה. יש פיוט נפלא שכתב רבי יוסף חיים ע"ה לכבוד רחל אמנו: "חננו יה חננו בזכות רחל אמנו", שמעתי אותו פעם ראשונה באמריקה ושערותי סמרו. אני לא יודע אם יש מישהו שבקי במנגינה של הפיוט הזה. ברחל נאמר: "רחל מבכה על בניה מיאנה להנחם על בניה כי איננו".

ראיתי פירוש, נדמה לי של הרב יחזקאל אברמסקי, אמר מה זה רחל מבכה על בניה? בוכה על בניה היה צריך לומר, לא מבכה. אלא אמר כל מי שהולך לקבר רחל מוכרח לבכות. כל כך מתרגש שחייב לבכות. אפילו אומות העולם אומרים רחל היא אשתו האהובה של יעקב אבינו.

והוא הוכרח לקבור אותה בדרך, כיון שנפטרה באמצע הדרך ולא יכול היה להשאיר אותה עד שיגיע למקום ישוב, נקברה על אם הדרך. מבכה אחרים. כל מי שהולך לקבר רחל מוכרח להתרגש ולבכות.

פעם אחת הלך הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל לקבר רחל, (הדרך הייתה בקלות, והיו הולכים לשם), והוא אמר לה: נאמר "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה", ואני יחזקאל אומר לך אל תמנעי קולך מבכי ואל תמנעי עיניך מדמעה! לכי תתפללי לפני הקב"ה שיגאל את הבנים שלו, ולא ימשיך להשאיר אותנו ככה בגלות. זה ממש נורא ואיום.

מנעי קולך – אל תמנעי קולך. ואני מצאתי רמז במלת מנעי, ראשי תיבות מקבץ נדחי עמו ישראל. רואים איך הקבר של רחל אמנו נשאר בטהרתו מלפני שלושת אלפים שנה ועד היום, (היא נפטרה בשנת אלפיים ר"ח, ומאז ועד היום עברו שלושת אלפים חמש מאות ושבעים ושלש שנים), אף אחד לא הזיז אותו. אף אחד לא הרס אותו.

אף אחד לא חיסל אותו. הגרמנים ימח שמם רצו לאבד לנו את המקום הזה, אבל לא עלה בידם. ה' הבטיח לרחל אמנו: "ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אנחנו מברכים את כל הנמצאים פה במלונית שיש להם בעיות של קורונה, שיתרפאו וילכו בריאים לבית שלהם. ובמיוחד חיים בנימין בן ???, ובמיוחד הזמר היקר מנדי ג'רופי שהגיע בהתנדבות להנעים את ישיבתם של היושבים במלונית. יש כאלה חושבים שהולכים ליהנות שם, הם יושבים בצער, על משפחתו, על בניו ועל בתו וכדומה.

יהי רצון שכולם יהיו בריאים ושמחים. ואת הגברת שירה כהן שארגנה את הערב הזה, ה' יזכה אותה לזיווג טוב בקרוב. וכל הנמצאים פה יהיו בריאים ושלמים, יחזרו הביתה וה' יתברך ירחם עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל אומות העולם גם כן. שיפסיק את המגיפה הנוראה הזאת, קורונה שאין ממנה מנוס, כמה שעושים ונזהרים כמה שאפר פתאום היא פוגעת בהם. ה' ירחם.

לכן צריך להאמין ולקוות לטוב. איך אומרים חסידי חב"ד: "טראכט גוט ווען זיין גוט" - תחשוב טוב ויהיה טוב. יחשוב כל אדם שמי שברא את העולם, הביא לנו תורה כ"כ יפה ונפלאה, הביא לנו אויר טוב בא"י,

יש לנו גשמים, יש לנו הכל, לא יעזוב את עולמו לשחת. ויחדש ימינו כקדם, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.