אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, נשאל בימים האחרונים על ידי אחד מתלמידו כיצד ינהג נכד שהדביק הסבתא בקורונה ובעקבות כך היא נפטרה לבית עולמה.

התלמיד שאל את הגרב"צ: "סבתא עם מחלות רקע בגיל מבוגר,נדבקה בקורונה ע"י אחד מהנכדים ונפטרה שבוע שעבר ל"ע. האם אותו נכד צריך כפרה ? אברך אמר להם כי הכל משמיים וזה היה זמנה מלמעלה".

בתשובה כתב לו הפוסק: "אברך שאינו מבין מאומה, כי בתלמוד מובא "מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי......". והיום יש זילזול חמור בחיי אדם, "הכל משמים"...... כך אומרים. אבל מדוע דווקא אתה? מדוע על ידך? הרי בתלמוד ירושלמי מובא על הפסוק ועיין בספרי [דברים פרשת כי תצא פיסקא רכ"ט] 'כי יפול הנופל ממנו, ראוי זה שיפול, אלא מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב.

"רבי ישמעאל אומר בא הכתוב ללמדך [שאין אדם יודע] כיצד הוא נדון שנאמר קהלת ט יב כי לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה'".

"ולכן", סיכם הרב מוצפי: " מכאן ולהבא יש ליזהר מאוד, והנכד הזה אם יכול יצום יום אחד לכפרה. ואם לא יכול, יתן מטבע לצדקה ויקרא ספר תהלים כולו".