אאא

המונים ציינו היום (שלישי) 19 שנים לפטירתו של מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, ועלו לקברו שבבית החיים פוניבז' שבבני ברק, בראשות חתנו חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן.

המעמד הנערך מדי שנה, ב'אוהל הרב שך', נפתח בפרקי התהילים שנאמרו ע"י בנו של הגרמ"צ ברגמן.

לאחר התהילים, נאמר ה'קדיש יתום', ע"י תלמידו, ראש ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ, זאת מאחר ובעקבות נגיף הקורונה, נכדו של הרב שך, שאומר כל שנה את הקדיש, לא הגיע.

לאחר מכן, נשא חתנו הגרמ"צ ברגמן, דברי הספד, מתוך קפסולה מיוחדת שבנו במקום לשמירה על מרחק, כאשר בסוף דבריו רמז הגרמ"צ כי מרן הרב שך היה אומר להצביע לדונלד טראמפ, בבחירות לנשיאות ארה"ב המתקיימות היום.

בתחילת דבריו אמר הגרמ"צ ברגמן: "מורי ורבותי! עת צרה היא ליעקב, אנו נמצאים במצור ובמצוק. וידוע שבכל פעם שהיינו באים לראש ישיבה זכר צדיק לברכה על כל צרה, היה אומר שהעצה היא להתחזק בתורה, והיה אומר שבזמנים הקשים ביותר, אז עלה ביותר בלימוד, והוא בבחינת אף חכמתי עמדה לי, בתורה שלמדתי באף היא שעמדה לי".

עוד אמר הגרמ"צ: "בימינו אלו שכלל ישראל סובלים כל כך בכל העולם, האיך יתכן שיהיה חסרון במדות של בין אדם לחבירו בבני ישראל ועל כרחך שהפירוד שולט ביניהם. ובפרט מחלה זו רחמנא ליצלן, כמה ביטול תורה היא גורמת, ובודאי שזה מראה לנו החסרון של ביטול תורה שצריך להתחזק בזה כמו שאמר הראש ישיבה הרב שך, וכמה אפשר לזכות לעלות בתורה בהתחזקות בתורה בימים אלו, גם כיסוי הפה והרחקה מאדם לחבירו נראה תיקון על כל החסרונות בדיבור הפה ובהרחקה בבין אדם לחבירו, וצריך להתחזק במידות בבין אדם לחבירו".

בסוף דבריו הוסיף מרן הגרמ"צ: "היום יום בחירות בארצות הברית, והנשיא שהיה עד עכשיו, היה טוב ליהודים, והרבה מאחינו דואגים שמא יפול בבחירות, צריך לדעת שרבנו הגדול מרן ראש הישיבה זצ"ל היה רגיל לומר שאע"פ שאמריקה היא מלכות של חסד וארץ ישראל בלי אמריקה אינה יכולה להתקיים לכאורה, וצריכים להתפלל על זה, אבל יהודי צריך לדעת שאף אנו כעת בגלות ואת כל הגלויות עברנו בס"ד רק על ידי לימוד התורה, ואין לנו לבטוח באמריקה, אמריקה עושה רק מה שטוב בשבילה, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים".